Word Vriend

Word Vriend

Van je vrienden moet je het hebben! Dat gold voor Rembrandt en geldt ook zeker voor Museum Rembrandthuis. We hebben een actieve en loyale Vereniging van Vrienden. Samen steunen zij dit bijzondere museum, het huis waar Rembrandt bijna twintig jaar woonde en werkte, liefhad en zijn meesterwerken maakte. Als Vriend word je onderdeel van de inner circle van het museum, steun je verschillende initiatieven in het museum en bouw je mee aan de toekomst. Voor 75 euro per jaar kun je met twee personen Vriend worden (of een ander Vriend maken). Op deze pagina lees je meer over hoe je dit doet en welke voordelen je krijgt.

Vriend zijn heeft zijn voordelen

Voor 75 euro per jaar (voor twee personen) maak je deel uit van een betrokken groep mensen met een gemeenschappelijke interesse in Rembrandt en zijn tijd, in kunst en cultuur. Maar je krijgt er nog meer voor terug:

 • Gratis toegang tot het museum en alle tentoonstellingen
 • Uitnodigingen voor speciale Vrienden-rondleidingen van nieuwe tentoonstellingen
 • Uitnodigingen voor exclusieve evenementen in Museum Rembrandthuis met aansluitend een netwerkborrel, speciaal voor de Vrienden
 • 10% korting op alle artikelen in de museumwinkel en de webshop
 • Een handgedrukte Rembrandt-ets bij elk nieuw lidmaatschap

Wil je meer doen?

De Vereniging Vrienden van Museum Rembrandthuis is een culturele ANBI. Giften tot 1.250 euro zijn hierdoor voor 125% aftrekbaar. Lees hier verder voor de informatie in het kader van de ANBI-wetgeving en hier over hoe je via de Vrienden het museum extra kunt steunen door middel van nalaten of (periodiek) schenken.

Vriend worden is eenvoudig

Om Vriend te worden van Museum Rembrandthuis kun je het aanmeldformulier hier invullen:

Het lidmaatschap is geldig gedurende het lopende kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december). Aanmeldingen na 1 oktober zijn geldig tot en met het volgende kalenderjaar.

Zelf Vriend worden

Zonder tegenbericht machtig je ons hierbij tevens om de Vrienden-bijdrage vanaf elk nieuw lidmaatschapsjaar, dat ingaat op 1 januari, automatisch af te schrijven van het banknummer dat je hebt vermeld op het inschrijfformulier. Voor meer informatie of bij vragen verzoeken wij je om contact op te nemen via vrienden@rembrandthuis.nl.

Vriendschap cadeau doen

Je geeft eenmalig een Vrienden-lidmaatschap voor het lopende kalenderjaar cadeau. Aan het eind van het kalenderjaar zullen we contact opnemen met de Vriend of er interesse is om het lidmaatschap te verlengen.

Wil je je afmelden als Vriend, dan kan dit door het sturen van een e-mail aan vrienden@rembrandthuis.nl onder vermelding van naam, adres en lidmaatschapsnummer. Of schriftelijk aan: Vrienden van Het Rembrandthuis, p/a Jodenbreestraat 4, 1011 NK Amsterdam.

Persoons- en betaalgegevens

De door jou opgegeven persoonsgegevens en betaalgegevens worden alleen gebruikt voor de bestelling en betaling van het Vrienden-lidmaatschap. De informatie wordt niet gebruikt voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden, of gedeeld met derden, zonder dat daarvoor vooraf om toestemming is gevraagd. Mocht je jouw persoonsgegevens willen inzien of wijzigen of heb je vragen over ons privacy beleid dan kun je contact opnemen via vrienden@rembrandthuis.nl of +31(0) 20-5200400.

Contact of meer weten

Stuur een email naar vrienden@rembrandthuis.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Vriendenformulier gecombineerd - IDEAL
Ik wordt graag vriend van het Rembrandthuis

Vriendschap: $75.00

Bijdrage

Tevens machtig ik de Vereniging Vrienden van Museum Het Rembrandthuis om het bovenstaande bedrag jaarlijks, tot schriftelijke wederopzegging, af te schrijven van onderstaande bankrekening:

 

Gever

 

Ontvanger

Totaal

Word Vriend

Museum Rembrandthuis heeft een actieve Vereniging van Vrienden. Samen steunen wij dit bijzondere museum, het huis waar de beroemdste Nederlandse kunstenaar van de zeventiende eeuw 20 jaar woonde en werkte. Wij steunen de komende jaren renovatieprojecten van Museum Rembrandthuis. 

Verenigingsinformatie (ANBI)

De Vereniging Vrienden van Het Rembrandthuis is een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). In het kader van de per 1 januari 2014 geldende regeling geven wij u graag onderstaande informatie.

Naam

Vereniging Vrienden van “Het Rembrandthuis”

 

Algemeen

 • De Vereniging is opgericht 3 april 1984
 • Zij is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
 • Bekijk: Statuten Vereniging Vrienden van Het Rembrandthuis(22 april 2016)
 • Inschrijving Kamer van Koophandel Amsterdam Nr. 4053.4281
 • RSIN/ fiscaal nummer: 8061.76.970
 • Bank: NL94 INGB 0002 3485 41

Contactgegevens

Verenigingsadres: Jodenbreestraat 4, 1011 NK Amsterdam
E-mailadres: vrienden@rembrandthuis.nl
Telefoon: 020-5200400

Beleidsplan

Hier vindt u het Beleidsplan 2020-2025.pdf

Doelstelling

De vriendenvereniging heeft ten doel het verlenen van materiële en immateriële steun, in de meest brede zin, aan Museum Het Rembrandthuis. Zij tracht dit te bereiken door:

 • het bevorderen van een brede maatschappelijke belangstelling voor het museum;
 • het bijeenbrengen van gelden, resp. bevorderen/verzorgen van fondsenwerving en sponsoractiviteiten ten behoeve van bijzondere museumactiviteiten;
 • het verwerven en ter beschikking stellen van objecten voor de verzameling van het museum, dan wel het ter beschikking stellen van gelden daarvoor;
 • het mede mogelijk maken van catalogi en andere museumpublicaties;
 • het organiseren van (studie)bijeenkomsten, lezingen en activiteiten;
 • het bevorderen van vrijwilligerswerk ten behoeve van het museum.

Lidmaatschap

Door het formulier onderaan deze pagina in te vullen, kunt u zich direct opgeven als vriend.

Bestuursamenstelling

 • Marcel Lasonder voorzitter
 • Leoni Bergman penningmeester
 • Victoria Wiertz secretaris
 • Henriëtte Bast
 • Lalita de Goederen
 • Janine Dudok van Heel
 • Annelotte Teves
 • Freek Hendriksen

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Financiële informatie

Voor recente Balansgegevens en de Staat van baten en lasten kunt u hier downloaden:

Jaarrekening 2020.pdf

Jaarrekening 2019.pdf

Jaarrekening 2018.pdf

Jaarrekening 2017.pdf

Jaarrekening 2016.pdf

Jaarrekening 2015.pdf

ANBI

De vereniging is (evenals het museum) door de fiscus erkend als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).

Vriendenbijdragen aan Het Rembrandthuis

Hieronder vindt u een overzicht van de bijdragen vanaf 2000 tot heden.

2016-2018

Bijdrage aan de renovatie van het Klein Kantoortje en Prentenkabinet: € 35.000

Kamer klein kantoortje met verlichte werken

2015

Verwerving ets, ‘Oude man met baard, bontmuts en fluwelen mantel’ van Rembrandt van Rijn (ca. 1631) à  9.936.

Oude man met baard, bontmuts en fluwelen mantel

Verwerving ets, ‘Gideonsoffer’ van Ferdinand Bol à  7.500, mede mogelijk gemaakt door een legaat van dhr. P. Maats.

Gideonsoffer ets van Ferdinand Bol

2014

Bijdrage boek, Rembrandts Voorleesbijbel à  10.000,-.

2000-2013

Bekostigingsbijdragen publicatie ‘Kroniek van het Rembrandthuis’ ca. € 1.750,- per verschijningsjaar; periode 2000-2014 (incl. voorziening) à € 26.250,-.

2013

Bekostiging publieksuitgave bij tentoonstelling ‘Dat kan beter! Rembrandt en de oude meesters’ en bijdrage in aanschaf schilderij Esaias Boursse (1631-1672) (toeschr.) ‘Het atelier van de schilder’ à € 4000,-.

Publieksuitgave van tentoonstelling Dat Kan Beter

2012

Bijdrage in aanschaf grisaille-schilderij Rombout Uylenburgh (ca.1580/5 – 1627/8) ‘Joas door de hogepriester Jojado tot koning gezalfd’ (ca.1620; pendant van de aanwinst uit 2005) à € 10.000,-.

grisaille-schilderij van Rombout Uylenburgh

2011

Bijdrage aan de kleurencatalogus van de tentoonstelling ‘Tekenen in Rembrandts tijd: Meesterwerken uit de Hamburger Kunsthalle’ à € 8000,-.

Tekenen in Rembrandts tijd: Meesterwerken

2010

Tweede deel bijdrage in aanschaf schilderij Pieter Fransz. de Grebber à € 10.000,-.

Schilderij van Pieter Fransz, de Grebber

2009

Eerste deel bijdrage in aanschaf schilderij Pieter Fransz.de Grebber (ca.1600 – 1652/53) ‘De herinstallatie van Nebukadnessar als koning van Babylon’ (ca.1630) à € 12.000,-.

2008

Bijdrage aan de tentoonstelling ‘Jacob Backer 1608/09-1651: Rembrandts tegenpool’ à € 8000,-.

2007

Bijdrage t.b.v. een nieuw prentenboek voor de jeugd à € 675,-.

2006

De bekostiging van lezingen in samenhang met het Rembrandt-jubileumjaar à € 18.230,-.

2005

Tweede deel bijdrage in aanschaf schilderij Rombout Uylenburgh à € 10.000.

2004

Eerste deel bijdrage in aanschaf grisaille-schilderij Rombout Uylenburgh (ca.1580/5 – 1627/8) ‘Athalia verdreven uit de tempel’ (ca.1620) à € 4550,-.

Grisaille-schilderij Rombout Uylenburgh, Athalia verdreven uit de tempel

2003

Bijdrage in de ontwikkelkosten van de etscursus en

derde deel bijdrage herinrichting Rembrandtkeuken à € 5050,-.

2002

Bijdrage aan de Franse vertaling van de etsencatalogus en

tweede deel bijdrage herinrichting Rembrandtkeuken à € 10.200,-.

2001

Eerste deel bijdrage herinrichting Rembrandtkeuken à € 20.420,-.

2000

Aanschaf twee antieke 17e-eeuwse kachels voor herinrichting Rembrandts atelier à € 33.000,-.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief
paint
Ga naar de inhoud