Schenken en nalaten

Uw schenking of nalatenschap is zeer welkom om de ambities van het museum te kunnen realiseren. Donaties worden bijvoorbeeld gebruikt voor restauratie en vernieuwing van Museum Rembrandthuis, educatieve programma’s, wetenschappelijk onderzoek, aankopen en tentoonstellingen. Meerdere particuliere schenkers gingen u voor en wij zijn hen zeer dankbaar. We bespreken graag met u op welke manier u ons zou willen ondersteunen en welk specifiek onderdeel van onze museumactiviteiten u het meest aanspreekt. Dit kan via een donatie of een nalatenschap. 

Donatie

U kunt eenmalig of periodiek een geldbedrag aan het museum schenken. Elk bedrag is welkom en zullen we een goede bestemming geven. Bij een periodieke schenking heeft u een groter belastingvoordeel. Dit kan geregeld worden middels een overeenkomst of notariële akte.

Op deze pagina kunt u eenvoudig doneren via iDeal

Schenkingen kunnen ook worden overgemaakt naar: IBAN NL 69RABO0177425393 ten name van Museum Rembrandthuis te Amsterdam. Het Kamer van Koophandel nummer is: 41199952.

Museum Rembrandthuis is als culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting. Hierdoor komt uw schenking volledig ten goede aan het museum.

Nalatenschap

U kunt via uw testament een bedrag of een kunstwerk aan Museum Rembrandthuis nalaten. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • Erfstelling: het museum ontvangt een erfdeel, een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap.
  • Legaat: u laat een geldbedrag of kunstwerk uit uw nalatenschap na.
Fonds op Naam

Vanaf € 50.000 kunt u een fonds op Naam oprichten. Dit kan bij leven of uit uw nalatenschap en wordt bestemd voor door u benoemde specifieke projecten van het museum.

Contactgegevens

Voor meer informatie of een gesprek om de mogelijkheden te verkennen kunt u contact opnemen met Annelies Kronenberg:
a.kronenberg@rembrandthuis.nl of +31(0)20-5200409 / +31(0)6-10700669

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief
paint
Ga naar de inhoud