Organisatie

Museum Het Rembrandthuis wil de uitzonderlijke betekenis van Rembrandt aan een zo breed en groot mogelijk publiek presenteren in het Amsterdamse huis waar hij woonde en werkte.

Lees hier het jaarverslag 2020 van Museum Het Rembrandthuis

“Niemand van ons had in 2019 – het succesvolle Rembrandtjaar – kunnen voorspellen hoe 2020 eruit zou zien. Het was een jaar met twee gezichten. Aan de ene kant bleek onze belangrijke tentoonstelling HIER. Zwart in Rembrandts tijd een daadwerkelijke gamechanger voor ons te zijn. Aan de andere kant vochten we voor het voortbestaan van ons museum. In dit Jaarverslag 2020 blikken we terug op een veelbewogen jaar.”

 

Lees hier het persbericht over de aangekondigde reorganisatie van Museum Het Rembrandthuis.

“De noodgedwongen reorganisatiemaatregelen zullen grotendeels per 1 januari 2021 in werking treden. (…) Voor alles staat het behoud van Rembrandts huis en atelier voor toekomstige generaties.”

Directie, RvT, en medewerkers

Hier vindt u een overzicht van de directie, Raad van Toezicht en medewerkers van Museum het Rembrandthuis

ANBI

Museum Het Rembrandthuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

Naam

Stichting Museum Het Rembrandthuis

RSIN nr.

003023977

Contactgegevens

Museum Het Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4
1011 NK Amsterdam
T 020 520 0400
E museum@rembrandthuis.nl

Doelstelling/missie

Museum Het Rembrandthuis wil de uitzonderlijke betekenis van Rembrandt aan een zo breed en groot mogelijk publiek presenteren in het Amsterdamse huis waar hij woonde en werkte.

Bestuurssamenstelling

Stichting Museum Het Rembrandthuis wordt bestuurd door de directeur: Lidewij de Koekkoek. Het Rembrandthuis heeft tevens een Raad van Toezicht, die als taak heeft om toezicht te houden op het beleid van de directeur en de algemene zaken binnen het museum.

Codes

Museum Het Rembrandthuis onderschrijft de Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit en past deze toe.

Geregistreerd museum

Museum Het Rembrandthuis is lid van de Nederlandse Museumvereniging en staat ingeschreven in het Nederlands Museumregister.

Beloningsbeleid

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de directie worden bepaald door de Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.

Beleidsplan, jaarverslag en financiële verantwoording

Ondernemingsplan 2021-2024: Vierjarenplan 2021-2024 Museum Het Rembrandthuis.pdf

Jaarverslag en financiële verantwoording: Museum Het Rembrandthuis Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020: Museum Het Rembrandthuis jaarrekening 2020

Eerdere beleidsplannen en jaarverslagen