Organisatie

Museum Het Rembrandthuis wil de uitzonderlijke betekenis van Rembrandt aan een zo breed en groot mogelijk publiek presenteren in het Amsterdamse huis waar hij woonde en werkte.

Lees hier het jaarverslag 2019 van Museum Het Rembrandthuis

“Vanuit een verstilde binnenstad die baadt in zonlicht en een gesloten museum waar de lichten uit zijn, begonnen wij met het schrijven van dit jaarverslag, een verslag dat terugkijkt op ons meest succesvolle museumjaar in decennia: het Rembrandtjaar 2019.” – Lidewij de Koekkoek, directeur Museum Het Rembrandthuis.

 

Lees hier het persbericht over de aangekondigde reorganisatie van Museum Het Rembrandthuis.

“De noodgedwongen reorganisatiemaatregelen zullen grotendeels per 1 januari 2021 in werking treden. (…) Voor alles staat het behoud van Rembrandts huis en atelier voor toekomstige generaties.”

Directie, RvT, en medewerkers

Hier vindt u een overzicht van de directie, Raad van Toezicht en medewerkers van Museum het Rembrandthuis

ANBI

Museum Het Rembrandthuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

Naam

Stichting Museum Het Rembrandthuis

RSIN nr.

003023977

Contactgegevens

Museum Het Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4
1011 NK Amsterdam
T 020 520 0400
E museum@rembrandthuis.nl

Doelstelling/missie

Museum Het Rembrandthuis wil de uitzonderlijke betekenis van Rembrandt aan een zo breed en groot mogelijk publiek presenteren in het Amsterdamse huis waar hij woonde en werkte.

Bestuurssamenstelling

Stichting Museum Het Rembrandthuis wordt bestuurd door de directeur: Lidewij de Koekkoek. Het Rembrandthuis heeft tevens een Raad van Toezicht, die als taak heeft om toezicht te houden op het beleid van de directeur en de algemene zaken binnen het museum.

Codes

Museum Het Rembrandthuis onderschrijft de Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit en past deze toe.

Geregistreerd museum

Museum Het Rembrandthuis is lid van de Nederlandse Museumvereniging en staat ingeschreven in het Nederlands Museumregister.

Beloningsbeleid

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de directie worden bepaald door de Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.

Beleidsplan, jaarverslag en financiële verantwoording

Ondernemingsplan 2021-2024: Vierjarenplan 2021-2024 Museum Het Rembrandthuis.pdf

Jaarverslag en financiële verantwoording: Museum Het Rembrandthuis Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2020: Museum Het Rembrandthuis jaarrekening 2020

Eerdere beleidsplannen en jaarverslagen