Organisatie

Nergens ter wereld kom je dichter bij Rembrandt dan in Museum Rembrandthuis.
Wij willen de wereld inspireren met Rembrandt, zijn werk en zijn leven.

Ontmoet Rembrandt in zijn eigen huis.

Hier, in hartje Amsterdam, woonde en werkte hij negentien jaar lang. Het huis waar hij vol ambitie begon, maar dat hij door financiële problemen moest verlaten.

Bijna 400 jaar later is Museum Rembrandthuis het enige museum ter wereld dat volledig is gewijd aan Rembrandt. Elke kamer van Rembrandts huis heeft een eigen verhaal. Hier beleefde hij lief en leed. Hier verzamelde hij kunst en rariteiten van over de hele wereld, leidde hij zijn leerlingen op en ontving hij zijn klanten. Hier keek hij uit over een stad die volop in verandering was. En maakte hij zijn meesterwerken. Hier werd hij de allergrootste.

Stap in de zeventiende eeuw. Laat je verrassen door het leven van de mens achter de kunstenaar, door Rembrandts kunstwerken en eigenzinnige blik op de wereld. Het museum bezit bijna alle etsen van Rembrandt: een collectie van wereldformaat. In verrassende tentoonstellingen ontdek je Rembrandts werk en zijn invloed op zijn tijdgenoten, navolgers en hedendaagse kunstenaars. Laat je inspireren door de mens, de maker, zijn thuis, zijn stad en zijn tijd.

Welkom in Museum Rembrandthuis. Dichter bij Rembrandt kom je niet.

Onze kernwaarden: eigenzinnig, nieuwsgierig, Amsterdams en huiselijk

Raad van Toezicht, directie en medewerkers

Hier vind je een overzicht van de Raad van Toezicht, directie en medewerkers van Museum Rembrandthuis

ANBI

Museum Rembrandthuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI – zie Formulier ANBI Algemeen 2020 en Formulier ANBI Algemeen 2022). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

Naam

Stichting Museum Rembrandthuis

RSIN nr.

003023977

Contactgegevens

Museum Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4
1011 NK Amsterdam
T 020 520 0400
E museum@rembrandthuis.nl

Bestuurssamenstelling

Stichting Museum Rembrandthuis wordt bestuurd door de directeur: Milou Halbesma. Museum Rembrandthuis heeft tevens een Raad van Toezicht, die als taak heeft om toezicht te houden op het beleid van de directeur en de algemene zaken binnen het museum.

Codes

Museum Rembrandthuis onderschrijft de Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit en past deze toe.

Geregistreerd museum

Museum Rembrandthuis is lid van de Nederlandse Museumvereniging en staat ingeschreven in het Nederlands Museumregister.

Beloningsbeleid

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de directie worden bepaald door de Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.

Beleidsplan, jaarverslag en financiële verantwoording

Ondernemingsplan 2021-2024: Vierjarenplan 2021-2024 Museum Rembrandthuis.pdf

Jaarverslag en financiële verantwoording: Museum Rembrandthuis Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021: Museum Rembrandthuis Jaarrekening 2021

Eerdere beleidsplannen en jaarverslagen