Informatie

Het Rembrandthuis heeft een actieve Vereniging van Vrienden. Samen steunen wij dit bijzondere museum, het huis waar de beroemdste Nederlandse kunstenaar van de zeventiende eeuw 20 jaar woonde en werkte. Wij steunen de komende jaren renovatieprojecten van Het Rembrandthuis. 

Verenigingsinformatie (ANBI)

De Vereniging Vrienden van Het Rembrandthuis is een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). In het kader van de per 1 januari 2014 geldende regeling geven wij u graag onderstaande informatie.

Naam
Vereniging Vrienden van “Het Rembrandthuis”

Algemeen

 • De Vereniging is opgericht 3 april 1984
 • Zij is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
 • Bekijk:Statuten Vereniging Vrienden van Het Rembrandthuis (22 april 2016)
 • Inschrijving Kamer van Koophandel Amsterdam Nr. 4053.4281
 • RSIN/ fiscaal nummer: 8061.76.970
 • Bank: NL94 INGB 0002 3485 41

Contactgegevens

Verenigingsadres: Jodenbreestraat 4, 1011 NK Amsterdam
E-mailadres: vrienden@rembrandthuis.nl
Telefoon: 020-5200400

Beleidsplan

Hier vindt u het Beleidsplan 2020-2025.pdf

Doelstelling
De vriendenvereniging heeft ten doel het verlenen van materiële en immateriële steun, in de meest brede zin, aan Museum Het Rembrandthuis. Zij tracht dit te bereiken door:

 • het bevorderen van een brede maatschappelijke belangstelling voor het museum;
 • het bijeenbrengen van gelden, resp. bevorderen/verzorgen van fondsenwerving en sponsoractiviteiten ten behoeve van bijzondere museumactiviteiten;
 • het verwerven en ter beschikking stellen van objecten voor de verzameling van het museum, dan wel het ter beschikking stellen van gelden daarvoor;
 • het mede mogelijk maken van catalogi en andere museumpublicaties;
 • het organiseren van (studie)bijeenkomsten, lezingen en activiteiten;
 • het bevorderen van vrijwilligerswerk ten behoeve van het museum.

Lidmaatschap
Door het formulier onderaan deze pagina in te vullen, kunt u zich direct opgeven als vriend.

Bestuurssamenstelling

 • Marcel Lasonder voorzitter
 • Leoni Bergman penningmeester
 • Victoria Wiertz secretaris
 • Henriëtte Bast
 • Lalita de Goederen
 • Janine Dudok van Heel
 • Annelotte Teves
 • Freek Hendriksen

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Jaarverslag uitgeoefende activiteiten
Voor een volledig overzicht kunt u hier downloaden:

Overzicht activiteiten 2019-2021.pdf

Jaarverslag 2020.pdf

Jaarverslag 2019.pdf

Jaarverslag 2018.pdf

Jaarverslag 2017.pdf

Jaarverslag 2016.pdf

Jaarverslag 2015.pdf

Financiële informatie
Voor recente Balansgegevens en de Staat van baten en lasten kunt u hier downloaden:

Jaarrekening 2020.pdf

Jaarrekening 2019.pdf

Jaarrekening 2018.pdf

Jaarrekening 2017.pdf

Jaarrekening 2016.pdf

Jaarrekening 2015.pdf

ANBI
De vereniging is (evenals het museum) door de fiscus erkend als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).

Vriendenbijdragen aan Het Rembrandthuis
Hieronder vindt u een overzicht van de bijdragen vanaf 2000 tot heden.

 

2016-2018

Bijdrage aan de renovatie van het Klein Kantoortje en Prentenkabinet: € 35.000

 

2015

Verwerving ets, ‘Oude man met baard, bontmuts en fluwelen mantel’ van Rembrandt van Rijn (ca. 1631) à  9.936.

Verwerving ets, ‘Gideonsoffer’ van Ferdinand Bol à  7.500, mede mogelijk gemaakt door een legaat van dhr. P. Maats.

2014

Bijdrage boek, Rembrandts Voorleesbijbel à  10.000,-.

2000-2013

Bekostigingsbijdragen publicatie ‘Kroniek van het Rembrandthuis’ ca. € 1.750,- per verschijningsjaar; periode 2000-2014 (incl. voorziening) à € 26.250,-.

 

2013

Bekostiging publieksuitgave bij tentoonstelling ‘Dat kan beter! Rembrandt en de oude meesters’ en bijdrage in aanschaf schilderij Esaias Boursse (1631-1672) (toeschr.) ‘Het atelier van de schilder’ à € 4000,-.

2012

Bijdrage in aanschaf grisaille-schilderij Rombout Uylenburgh (ca.1580/5 – 1627/8) ‘Joas door de hogepriester Jojado tot koning gezalfd’ (ca.1620; pendant van de aanwinst uit 2005) à € 10.000,-.

2011

Bijdrage aan de kleurencatalogus van de tentoonstelling ‘Tekenen in Rembrandts tijd: Meesterwerken uit de Hamburger Kunsthalle’ à € 8000,-.

2010

Tweede deel bijdrage in aanschaf schilderij Pieter Fransz. de Grebber à € 10.000,-.

2009

Eerste deel bijdrage in aanschaf schilderij Pieter Fransz.de Grebber (ca.1600 – 1652/53) ‘De herinstallatie van Nebukadnessar als koning van Babylon’ (ca.1630) à € 12.000,-.

2008

Bijdrage aan de tentoonstelling ‘Jacob Backer 1608/09-1651: Rembrandts tegenpool’ à € 8000,-.

2007

Bijdrage t.b.v. een nieuw prentenboek voor de jeugd à € 675,-.

2006

De bekostiging van lezingen in samenhang met het Rembrandt-jubileumjaar à € 18.230,-.

2005

Tweede deel bijdrage in aanschaf schilderij Rombout Uylenburgh à € 10.000.

2004

Eerste deel bijdrage in aanschaf grisaille-schilderij Rombout Uylenburgh (ca.1580/5 – 1627/8) ‘Athalia verdreven uit de tempel’ (ca.1620) à € 4550,-.

2003

Bijdrage in de ontwikkelkosten van de etscursus en

derde deel bijdrage herinrichting Rembrandtkeuken à € 5050,-.

2002

Bijdrage aan de Franse vertaling van de etsencatalogus en

tweede deel bijdrage herinrichting Rembrandtkeuken à € 10.200,-.

2001

Eerste deel bijdrage herinrichting Rembrandtkeuken à € 20.420,-.

2000

Aanschaf twee antieke 17e-eeuwse kachels voor herinrichting Rembrandts atelier à € 33.000,-.