De staalmeesters

Omstreeks 1661 kreeg Rembrandt de opdracht een groepsportret te schilderen van de waardins ofwel keurmeesters van het lakengilde. Het uit vijf man bestaande college zetelde in het Staalhof. Rembrandt is voltooide het groepsportret in 1662. Het schilderij werd in het Staalhof geplaatst in een kamer waar nog enkele groepsportretten hingen die echter uit de zestiende eeuw stamden. Al in de achttiende eeuw sprak men over de Staalmeesters. Ieder jaar werd het college aangesteld op Goede Vrijdag. De man op de achtergrond zonder hoed is de knecht van het gilde.

Rembrandt De Staalmeesters Rijksmuseum Amsterdam RembrandthuisUit röntgenopnamen blijkt dat Rembrandt flink aan de compositie heeft gesleuteld. De tweede man van links stond bijvoorbeeld eerst. Van deze staande figuur is een getekende studie bewaard. Hij was hoogstwaarschijnlijk Volckert Jansz., een doopsgezinde lakenkoopman die evenals Rembrandt een grote verzameling kunstvoorwerpen, naturalia en zeldzame voorwerpen had bijeengebracht. Het is opmerkelijk dat Rembrandt een paar jaar na zijn faillissement belangrijke opdrachten kreeg. Hij zat toen allerminst om werk verlegen. In deze tijd werkte hij ook aan een kapitaal schilderij voor het stadhuis.

Rembrandt, De staalmeesters, gesigneerd en gedateerd ‘Rembrandt f. 1662’. Doek, 191,5 x 279 cm, Amsterdam, Rijksmuseum (Br. 415)