Rembrandt de kunstenaar

Amsterdam kent vele plekken waar je kennis kunt maken met Rembrandt de mens en de kunstenaar. Binnen een straal van een paar kilometer van Museum Rembrandthuis  zijn de mooiste meesterwerken van de grote meester en zijn leerlingen te bewonderen. Er is echter geen plek waar je beter kunt kennismaken met de kunstenaar en zijn werkmethoden en inspiratiebronnen dan in Museum Rembrandthuis. Hier kun je zien waar hij woonde, zijn beroemdste werk maakte en ervaren hoe het eraan toeging in zijn atelier en waar de vele leerlingen van Rembrandt werden opgeleid.

Een enorme productie

Rembrandt vervaardigde in totaal ongeveer driehonderd schilderijen, meer dan 300 etsen en tweeduizend tekeningen. Zijn opmerkelijke beheersing van het spel met licht en donker, waarbij hij vaak scherpe contrasten neerzette (clair-obscur), heeft levendige scènes vol dramatiek opgeleverd. Met deze stijl inspireerde hij zijn leerlingen en gaf hij mede richting aan de ontwikkeling van de westerse kunstgeschiedenis. Museum Rembrandthuis is de plek waar ook honderden andere schilderijen werden gemaakt onder supervisie van de meester zelf. Schilderijen waarover kenners zich nog steeds afvragen welke hand de meester er zelf in heeft gehad.

Eeuwige roem

Al op jonge leeftijd had Rembrandt veel succes als schilder. Hij was vooral gevierd als portrettist en verdiende er een dik belegde boterham mee. Zijn latere leven werd gekenmerkt door persoonlijke tegenslagen en financiële problemen. Toch had zijn kunst er niet onder te lijden. Het werk van de late Rembrandt inspireert kunstenaars en liefhebbers tot op de dag van vandaag. Ondanks alle tegenslag zou ook in deze late jaren vraag blijven naar zijn werk en zou hij zijn goede reputatie als kunstenaar en leermeester  behouden. In kunstkringen was zijn naam bekend tot in Italië. In een reisdagboek van de Florentijnse kroonprins Cosimo de’ Medici, de latere groothertog Cosimo III, werd gesproken van ‘de fameuze schilder’ aan wie de kroonprins een bezoek bracht.

Een scherp beeld

Rembrandt kennen we nauwelijks van zijn geschreven woord, de vijf geschreven bronnen van de meester gingen alleen over zakelijke kant van zijn kunstenaarschap. We krijgen pas een beeld van zijn persoon door zijn werk, en met name de indringende portretten. Veel kooplieden, regenten en geestelijken en hun echtgenoten denken we werkelijk te ontmoeten via Rembrandts portretten. Zijn vrouw Saskia, hun zoon Titus en ook zijn latere geliefde, Hendrickje Stoffels, bracht Rembrandt tot leven als model van Bijbelse, mythologische of historische figuren. En het zijn vooral zijn zelfportretten waardoor we ons zo sterk verbonden voelen met deze man, een schilder die de hoogte- en dieptepunten van zijn eigen en ook ons leven in essentie wist te treffen. Zijn honderd geschilderde en twintig geëtste zelfportretten, soms in hoedanigheid van een Bijbels personage en soms in hoedanigheid van de kunstenaar zelf, geven ons een scherp beeld van zijn uiterlijk en zijn innerlijke wereld.

Lees hier meer over zijn belangrijkste werken en zijn voorbeelden