Rembrandt de Amsterdammer

Eigenwijs, creatief, nieuwsgierig, ondernemend en zelfverzekerd, dit zijn de karaktereigenschappen die bij uitstek passen bij Rembrandt. Diezelfde kenmerken zijn van toepassing op de stad Amsterdam van de zeventiende eeuw, en zeker ook het Amsterdam van nu. Kennismaken met Rembrandt, zijn huis, zijn leven en zijn werk betekent kennismaken met de stad die toen het centrum van de wereld was.

Zijn eerste successen als zelfstandig kunstenaar vierde Rembrandt al in zijn geboortestad Leiden. Hier werd hij ontdekt door de zeer invloedrijke secretaris van twee prinsen van Oranje, de grote dichter, diplomaat en geleerde Constantijn Huygens (1596-1687). Vanaf 1631, op zijn vijfentwintigste, ging hij als ambitieuze man de wereld veroveren in Amsterdam, op dat moment het economische en culturele centrum van de wereld. In die tijd telde Amsterdam ongeveer 125.000 inwoners, terwijl de universiteitsstad Leiden niet meer dan 30.000 zielen telde. Amsterdams bloeiende economie kende vele kapitaalkrachtige burgers die een opmerkelijke honger hadden naar schilderijen en andere kunstvoorwerpen. Miljoenen schilderijen moeten er in die tijd zijn gemaakt, en verhandeld. Dit varieerde van schilderijen die op de kermis werden verkocht tot de juweeltjes, die tot op de dag van vandaag op de wanden van de beste musea prijken. Rembrandts werken behoren tot die laatste categorie. De enorme schilderijenproductie in de zeventiende eeuw paste bij de stad met zijn florerende internationale handel, overvloed aan geld, innovatieve bedrijvigheid en een ongekende culturele bloei. Rembrandt voelde er zich als een vis in het water.

Lees verder over de woonhuizen van Rembrandt en het Amsterdam van Rembrandt