in BLOG

Inspired by: Rembrandts ‘koppen’

Rembrandt blijft boeien – niet alleen tijdens het Rembrandtjaar, nu exact 350 jaar na zijn dood, maar ook in de afgelopen eeuwen. Rembrandts etsen hebben kunstenaars op allerlei manieren geïnspireerd. Daarover gaat de tentoonstelling Inspired by Rembrandt, die van 7 juni tot en met 1 september 2019 te zien is in Museum Het Rembrandthuis.

Voor deze tentoonstelling hebben we een greep uit onze eigen collectie gedaan. Sinds ruim honderd jaar verzamelen wij kunst op papier – de collectie telt inmiddels ruim 4000 prenten. Niet alleen werken van Rembrandt, maar ook kunst van zijn navolgers – zowel die uit zijn eigen tijd, als kunstenaars van nu. De tentoonstelling is opgedeeld in acht thema’s; op ons blog lichten wij telkens een thema uit.

Deze keer: ‘Koppen’.

Rembrandt etste veel koppen, zogeheten ‘tronies’. Dit zijn voorstellingen waarin hij een karakter of type uitwerkte. Ofwel artistieke problemen aanpakte, zoals uitdrukkingen van emoties. Ook onderzocht hij vaak de verdeling van licht en schaduw.

Rembrandt bracht deze koppen als eerste op de markt. Samen met jeugdvriend Jan Lievens. Rembrandts leerling Ferdinand Bol pikte dit onmiddellijk op. Evenals de Genuese kunstenaar Giovanni Benedetto Castiglione. Sinds de vorige eeuw inspireren Rembrandts tronies opnieuw kunstenaars. Zoals Picasso en recent de Britse kunstenaar Glenn Brown.

Wirwar van tronies

Een wirwar van lijnen, deze serie warrige koppen (tronies). Glenn Brown baseerde zich op vier tronies van Rembrandt. Eerst kopieerde hij Rembrandts koppen op zijn iPad. Daarna accentueerde hij de lijnen. Rondom het hoofd liet hij ze doorlopen. De voorstellingen bracht Brown vervolgens over op etsplaten. Op papier drukte hij steeds twee van die etsplaten over elkaar heen af. Het resultaat: een visueel intrigerende structuur van lijnen.

Picasso en Rembrandt

Een schetsblad met losse tekeningetjes, net zoals Rembrandt die maakte. Picasso tekende zelfs Rembrandts portret, inclusief typische baret met veer. Picasso maakte ruim 2500 prenten in uiteenlopende technieken. Hij ontleende vaak motieven aan beroemde kunstenaars. Ongetwijfeld voelde hij zich aangetrokken tot Rembrandts eigenzinnige stijl. Picasso ging zelfs nog een stapje verder. Rembrandts krullenkop verbeeldde hij met slechts een paar snelle lijntjes.

Links: Glenn Brown, Half-Life (after Rembrandt) 1–6, 2016, Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam. | Rechts: Pablo Picasso, Rembrandt en drie vrouwenhoofden, ca. 1934, Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam.

Recente berichten