Object van de week #61

Tot op de dag van vandaag vormen Rembrandts kleuren, met hun rijk gevarieerde schakering van tinten, een bron van inspiratie voor zowel het publiek als voor de creatieve industrie. Voor de eerste [...]

Object van de week #60

In de zeventiende eeuw diende een historieschilder in staat te zijn historische, mythologische en Bijbelse verhalen op treffende wijze te verbeelden. Dat betekende dat hij de verhalen tot in [...]

Rembrandt Curated 6

Deze week werpen we een blik op twee verbeeldingen van slaap. Links zien we Rembrandts vroege schilderij Slapende oude man, uit 1629. Rembrandt vervaardigde dit werk toen hij nog in Leiden woonde [...]

Rembrandt op Rijm

Lezende Titus, door Jan Engelman   De zoon, zo dierbaar, die hem alles deed vergeten, is op een blanken morgen voor zijn vaer gezeten, wanend zich onbespied, terwijl hij lachend leest ― [...]

Object van de week #59

Rembrandts  beroemde vroegste groepsportret is veelvuldig onderzocht in de jaren 90. Hierdoor is veel bekend over de technische opbouw van het schilderij. Door verfmonsters te nemen werd per [...]

Object van de week #58

Deze ets toont een scène uit het Nieuwe Testament van de Bijbel. Op zijn tocht door Samaria raakte Christus bij een bron in gesprek met een vrouw. Nadat hij zich bekend had gemaakt als de [...]