In de ban van Hercules Segers – Rembrandt en de Modernen

Dit najaar brengen het Rijksmuseum en Museum Het Rembrandthuis in twee parallelle tentoonstellingen een hommage aan Hercules Segers. Het Rijksmuseum toont een compleet overzicht van zijn geschilderde en gedrukte werk. Het Rembrandthuis richt zich op de invloed die Segers heeft uitgeoefend op Rembrandt en kunstenaars uit diens omgeving, en op de rol die Segers heeft gespeeld in de ontwikkeling van moderne en hedendaagse grafische kunstenaars.

In de ban van Hercules Segers. Rembrandt en de Modernen. Museum Het Rembrandthuis Amsterdam
Rembrandt, De vlucht naar Egypte, op een plaat van Hercules Segers, ca. 1652.
Ets, burijn en droge naald, staat V (6), 212 x 284 mm, Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam
Rembrandt en Hercules Segers
De schilder en etser Hercules Segers (1589/90-1633/40) is een van de meest uitzonderlijke kunstenaars uit de 17de eeuw. Het geheimzinnige karakter van zijn landschappen en zijn raadselachtige werkwijze hebben hem tot een bijna mythische figuur gemaakt. Segers is een echte kunstenaars-kunstenaar. Tot op de dag van vandaag is hij voor velen een bron van inspiratie. Ook Rembrandt was een groot bewonderaar van zijn werk.
De allereerste sporen van Segers’ invloed zijn te vinden in het atelier van Rembrandt. Getuige de boedelinventaris die bij zijn faillissement in 1656 werd opgetekend had Rembrandt op dat moment maar liefst acht werken van Segers in zijn woonhuis aan de Breestraat hangen. Leerlingen en kunstenaars uit Rembrandts kring zullen zo met het werk in aanraking zijn gekomen. De landschappen van Pieter de With, Jan Ruyscher en Philips Koninck zijn onmiskenbaar door die van Segers beïnvloed. Maar ook Rembrandts eigen landschappen verraden de invloed van Segers. Niet alleen de schilderijen hadden Rembrandts interesse, hij moet ook het gedrukte oeuvre goed hebben gekend. Het experimentele karakter van Segers’ prenten moet voor hem een stimulans bij zijn eigen grafische werk zijn geweest. Rembrandt bezat bovendien een etsplaat van Segers. Opmerkelijk genoeg bewerkte hij deze deels tot een nieuwe voorstelling. Het Rembrandthuis bezit een prachtig exemplaar van deze bijzondere prent.
14681052_1451228941558809_9168832814616934689_o
Hercules Segers herontdekt
In de achttiende eeuw raakte Hercules Segers in de vergetelheid. Dankzij de opkomst van reproductietechnieken werd zijn werk rond 1900 in publicaties breder bekend. Vooral grafische kunstenaars raakten aan het begin van de twintigste eeuw gefascineerd door het artistieke en technische mysterie van het werk. In de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw haalden kunstenaars Segers’ werk aan in hun onderwijs. Stanley William Hayter introduceerde de prenten van Segers bij kunstenaars in Parijs en New York, onder wie Jackson Pollock, Willem De Kooning en Nono Reinhold. Ook Max Ernst werd door het werk beïnvloed. Willem van Leusden probeerde het geheim van Segers’ etstechniek te ontrafelen en deelde zijn fascinatie met zijn leerlingen.
Het Rembrandthuis brengt met deze tentoonstelling de invloed van Hercules Segers op andere kunstenaars in kaart voor een breed publiek en raakt daarbij eveneens een breder thema aan: de wijze waarop kunstenaars elkaar beïnvloeden en het belang hiervan voor de ontwikkeling van de kunst. Het voormalige woonhuis van Rembrandt met zijn kunstcaemer, waarin Rembrandt prenten en tekeningen van meesters zoals Hercules Segers bewaarde, biedt de bezoeker een unieke en relevante context voor de tentoonstelling. Deze is dan ook nergens beter op haar plaats.
tentoonstelling-in-de-ban-van-hercules-segers-rembrandthuis

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie in samenwerking met de Hercules Segers Stichting. In  rijk geïllustreerde essays van Mireille Cornelis (hoofdauteur en gastconservator van de tentoonstelling), Eddy de Jongh (emeritus hoogleraar iconologie en kunsttheorie aan de Universiteit Utrecht) en Leonore van Sloten (conservator Museum Het Rembrandthuis) wordt de invloed van Hercules Segers op andere kunstenaars besproken. Bekijk de catalogus in onze webshop.

Activiteiten
Tijdens de tentoonstelling worden er special workshops voor kinderen georganiseerd, in het kader van de Rabo Museumkidsweek. In de workshop ‘Maak je eigen kleurenprent!’ laten kinderen zich inspireren door etsen van Hercules Segers. Kijk hier voor data en aanmelden. Verder vindt er tijdens het Amsterdam Dance Event een bijzondere samenwerking plaats in het Rembrandthuis; (Video)kunstenaar Heleen Blanken en DJ/Producer Peter Van Hoesen maken een kunstinstallatie die geplaatst wordt op de binnenplaats van het voormalige woonhuis van Rembrandt in Amsterdam. De installatie is geïnspireerd op het werk van Hercules Segers. Klik hier voor meer informatie.

opening-rembrandthuis-071016-low-res-38

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt dankzij steun van het Mondriaan Fonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting en P.W. Janssen’s Friesche Stichting. Museum Het Rembrandthuis ontvangt een substantiële financiële bijdrage van de Gemeente Amsterdam.