Vacatures

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele vacatures.

Een lid voor de Raad van Toezicht met een financieel profiel

De raad van toezicht van de stichting Museum het Rembrandthuis zoekt uiterlijk per 1 juni 2019 een lid met expertise op het vlak van financiële zaken.

Het museum

Museum Het Rembrandthuis wil de uitzonderlijke betekenis van Rembrandt aan een breed en gevarieerd publiek presenteren in het Amsterdamse huis waar hij woonde en werkte tussen 1639 en 1658. Het monumentale huis aan de Jodenbreestraat is sinds 1911 een museum en twintig jaar geleden heringericht met meubels, kunst en voorwerpen uit de 17e eeuw. In het Rembrandthuis worden dagelijks ets- en verfdemonstraties gegeven, die laten zien hoe Rembrandt en zijn leerlingen destijds werkten. Het museum bezit de bijna complete etsencollectie van Rembrandt. Daarnaast zijn er in de moderne museumvleugel regelmatig tijdelijke tentoonstellingen met werk van Rembrandt, tijdgenoten en latere, waaronder hedendaagse, kunstenaars.

Het museum trekt jaarlijks meer dan 265.000 bezoekers en is daarmee een belangrijk museum voor de stad Amsterdam. Het museum ontvangt een substantiële financiële bijdrage van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en genereert circa 75% eigen inkomsten.

Om het Rembrandthuis toekomstbestendig te maken en de toenemende bezoekersaantallen op te vangen, is een modernisering en uitbreiding van het museumcomplex noodzakelijk. Naast enkele quick win-herinrichtingen en een uitbreiding van de huisvesting voor kantoren en ondersteunende functies die in 2018 zijn gerealiseerd, werkt het museum aan een zogenaamd meesterplan dat voorziet in een omvangrijke verbouwing en vernieuwing van de ruimtes van het museum. Afhankelijk van externe financiering en vergunningen is het de wens na 2020 met de uitvoering van het meesterplan te beginnen. Van de nieuwe leden van de raad van toezicht wordt hierbij een actieve adviserende rol verwacht, zowel op het gebied van financieel toezicht als op de fundraising activiteiten van directeur en staf.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat thans uit zes leden en staat onder voorzitterschap van de heer Maarten Feilzer. Door het vertrek van één de leden die tevens zitting had in de auditcommissie ontstaat er per 1 april 2019 een vacature voor een lid met een financieel profiel. De stichting Museum Het Rembrandthuis wordt sinds oktober 2016 bestuurd door directeur Lidewij de Koekkoek.

De raad houdt toezicht op de directeur en geeft de directeur (gevraagd en ongevraagd) advies over aangelegenheden die zij relevant acht. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt van de directeur en verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de raad. Daarnaast is de raad de formele werkgever van de directeur-bestuurder. Ook treedt de raad op als ambassadeur van het museum (bijvoorbeeld in het kader van sponsoring en fondsenwerving).

De raad houdt toezicht met in achtneming van de statuten en het huishoudelijk reglement van de stichting en de Code Cultural Governance. De stichting volgt tevens de Code Culturele Diversiteit. De leden van de raad van toezicht mogen geen tegenstrijdig belang hebben.

Profiel en competenties nieuw lid

Voor het nieuwe lid zijn – in volgorde van belang – de navolgende profielkenmerken vastgesteld:

* expertise om zitting te nemen in de auditcommissie binnen de raad van toezicht

* toezichthoudende ervaring, bij voorkeur binnen de publieke (en zo mogelijk culturele) sector;

* academisch werk- en denkniveau;

* affiniteit met het museum;

* affiniteit met Amsterdam.

Belangrijke competenties daarbij zijn objectiviteit, samenwerkingsvermogen, ondernemerschap, impact, beoordelingsvermogen (specifiek politiek-bestuurlijke- en omgevingssensitiviteit) en analytisch vermogen.

Daarnaast is het gewenst dat de raad van toezicht een afspiegeling is van de doelgroep van het museum en de samenleving. Dit betekent dat we streven naar diversiteit binnen de raad in termen van leeftijdsopbouw, man/vrouw verhouding, en persoonlijke / culturele achtergrond.

Benoemingstermijn, vergoeding en tijdsinvestering

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Gewone leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar, de voorzitter maximaal tweemaal. De leden ontvangen geen vergoeding. Wel worden desgewenst reiskosten- en (beperkte) overige onkosten vergoed.

De geschatte tijdsbesteding van de RvT omvat ongeveer vier reguliere vergaderingen per jaar met de directie en één vergadering per jaar zonder de directie, waarbij het eigen functioneren wordt geëvalueerd en de koers wordt bepaald voor het komende jaar.

Rondom het meesterplan zullen de komende jaren extra bijeenkomsten plaatsvinden en zal van de leden een extra inspanning worden verwacht. De vergaderingen vinden aan het begin van de avond plaats in het museum. Ook wordt aanwezigheid verwacht op enkele representatieve gelegenheden, zoals openingen en evenementen. Voor deze vacature geldt daarbij dat het nieuwe lid van de raad van toezicht tevens zitting neemt in de auditcommissie en daardoor nog enkele dagdelen per jaar zal besteden aan overleg met de directie, controller en de accountant.

Procedure en informatie

Op basis van een eerste ronde verkennende gesprekken tussen een delegatie van de raad en kandidaten wordt een keuze gemaakt en zal een zogenaamd ‘klik’-gesprek met de directeur worden gehouden. Het streven is om het nieuwe lid van de raad van toezicht te benoemen uiterlijk 1 juni 2019.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het museum, 020-5200400. Uitgebreide informatie over het museum kan hier gevonden worden.

Reageren op deze vacature kan per email tot 30 maart 2019. Uw sollicitatiebrief voorzien van een recent cv kunt u sturen naar museum@rembrandthuis.nl, o.v.v. ‘Sollicitatie raad van toezicht’.

 

Stagiaire beveiliging M/V

Het toezien op de algemene beveiliging en (brand)veiligheid binnen het museum. In deze functie wordt volgens een (vast) tweewekelijks jaarrooster gewerkt van maandag tot en met zondag in dagen van 9 uur.

De voornaamste werkzaamheden zijn:
* Beveiligen van de toegewezen museumruimten en het lopen van de hierbij horende rondes
* Benaderen van bezoekers en hen wijzen op de huisregels
* Cameratoezicht
* Uitvoering geven aan voorgeschreven maatregelen bij brand en overige calamiteiten

Vereisten:
* U volgt de opleiding beveiliger 2
* Goede beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk)
* Goede beheersing van de Engelse taal (mondeling)
* Representatief voorkomen en een goede fysieke gesteldheid
* Bereid zijn om te werken tijdens avondopenstellingen

Profiel:
* Dienstverlenend/service gerichte instelling
* Oplossingsgericht en gedisciplineerd
* Goede sociale vaardigheden
* Oog voor detail
* Flexibele instelling
* Teamplayer

Wij bieden:
* Een inspirerende werkplek
* Een stagevergoeding van €250,- bruto per maand

U kunt uw CV en motivatiebrief sturen naar Mw. L. Ramcharan: l.ramcharan@rembrandthuis.nl

s-bb