De Kroniek

De Kroniek is een wetenschappelijk uitgave van Museum Het Rembrandthuis. Hier verschijnen artikelen (in Nederlands of Engels) van nationale en internationale wetenschappers en specialisten over het werk en het leven van Rembrandt en zijn leerlingen. De Kroniek verschijnt eens per jaar, sinds 2020 alleen nog online. Hieronder vindt u het eerste online nummer. Het volgende nummer verschijnt december 2021.  

De redactie van De Kroniek bestaat uit: Erik Hinterding (conservator prenten Rijksmuseum), Epco Runia (hoofd Collectie en Educatie Museum Het Rembrandthuis), Leonore van Sloten (conservator Museum Het Rembrandthuis), Ilona van Tuinen (conservator 16de en 17de-eeuwse Nederlandse en Vlaamse tekeningen Rijksmuseum) en David de Witt (senior conservator Museum Het Rembrandthuis).  

Wilt u een artikel inbrengen voor publicatie in De Kroniek, neem contact op met de redactie via d.dewitt@rembrandthuis.nl. De deadline voor het volgende nummer is 1 september 2021.