in Niet gecategoriseerd

Govert Flinck werd niet alleen door Rembrandts roem naar diens atelier getrokken. Het was ook een logische stap vanuit zijn eigen artistieke- en familienetwerk. Flinck werd geboren in Kleef op 25 januari 1615.  Zijn vader, Tonis Flinck, was een textielkoopman, die zijn zoon naar het schijnt eerst als leerling in de lakenhandel had besteed. Schrijver Arnold Houbraken schrijft in zijn biografie dat Tonis Flinck het verlangen van zijn zoon voor een artistieke carrière probeerde te smoren en dat de jonge Govert zijn toevlucht nam tot het ’s nachts bij kaarslicht tekenen naar prenten. We kunnen er echter vanuit gaan dit een overdreven staaltje poëtische vrijheid was van Houbrakens kant. Flinck kreeg namelijk wel degelijk de kans om zich op kunst te richten.

Flinck ging eerst in de leer bij de predikant en schilder Lambert Jacobsz in Leeuwarden, waarschijnlijk rond 1630. Daar zal Flinck meteen al in contact zijn gekomen met de Amsterdamse werkplaats van Hendrik Uylenburgh (ca. 1587-1661). Er bestond namelijk een intensieve zakelijke relatie tussen de beide ateliers. Het jaar daarop begon Rembrandt vanuit Leiden ook zaken te doen met Uylenburgh om er uiteindelijk ook zelf voor te gaan werken. In 1634 stapte Flinck Rembrandts atelier bij Uylenburgh binnen om bij hem in de leer te gaan.

 

Links: Govert Flinck, Zelfportret, ca. 1640 / Rechts: Govert Flinck, Herder en Herderin, 1654

Rembrandts nieuwe assistent was al behoorlijk ver gevorderd. Voor een veelbelovende jonge schilder was het niet ongebruikelijk om nog verder te leren bij een prominente kunstenaar. Rembrandt zelf had dat ook gedaan, bij Pieter Lastman (1583-1633). In zijn biografie van Govert Flinck is Arnold Houbraken (1660-1719) tamelijk specifiek over diens motieven om naar Rembrandt te gaan, namelijk om zijn stijl aan te passen aan de laatste mode. Rembrandts stijl werd toen ‘in ’t algemeen geprezen (…), zoo dat alles op die leest moest geschoeit wezen, zou het de Waereld behagen.’ Het kopiëren naar of aanpassen van bestaande werken van zijn meester vormde voor Flinck een belangrijk onderdeel van deze afrondende leertijd. Op die manier moest hij Rembrandts licht- en schaduweffecten onder de knie krijgen, zijn kleurgebruik en stofuitdrukking. Gedurende de relatief korte periode dat hij bij Rembrandt werkte droeg Flinck bij aan een aantal van diens schilderijen. Daarna bleef hij nog tenminste vijf jaar lang de bij Rembrandt opgedane vakkennis toepassen en uitbreiden.

Wil je weten hoe het Govert Flinck verging als zelfstandig meester? Lees hier verder op de blog van het Amsterdam Museum. Vanaf 13 oktober zie je in Museum Het Rembrandthuis en het Amsterdam Museum de dubbeltentoonstelling Ferdinand Bol en Govert Flinck: Rembrandts meesterleerlingen.

Meer informatie: https://www.rembrandthuis.nl/verwacht-tentoonstelling-over-ferdinand-bol-en-govert-flinck/

Recente berichten

Geef een reactie