in Geen onderdeel van een categorie

Elke week lichten we op onze blog een kunstwerk uit dat tot de collectie van Museum Het Rembrandthuis behoort, of momenteel in het museum te zien is. Vandaag willen we graag dit kunstwerk delen, dat momenteel te zien is in onze tentoonstelling Ferdinand Bol en Govert Flinck: Rembrandts meesterleerlingen: Ferdinand Bol, Jonge man in historiserende kleding, leunend uit een venster, 1647 (particuliere collectie).

Een belangrijk genre schilderijen dat door zowel Ferdinand Bol als Govert Flinck is beoefend, is de ‘tronie’. Het woord tronie betekent weliswaar ‘kop’, ‘gezicht’ of ‘gezichtsuitdrukking’ maar het betreft hier noch portretten noch historiestukken. Al in zeventiende-eeuwse inventarissen worden schilderijen als tronie opgevoerd die weliswaar een menselijke kop of buste verbeelden maar niet als representatief portret (conterfeytsel) kunnen worden omschreven. Bij een tronie gaat het om een artistieke opgave, die niet altijd even eenduidig te interpreteren is.

Tronies zijn net als portretten ‘naer het leven’ geschilderd, naar modellen dus, en de personen worden op een vergelijkbare wijze gepresenteerd. Maar anders dan in de portretschilderkunst wordt in de tronie voor alles het schilderachtige karakter uitgedrukt. De modellen zijn veelal in exotisch of historiserend kostuum weergegeven en herinneren daarom aan de figuren in historiestukken, of aan portaits historiés.

Tot en met 18 februari zie je in Museum Het Rembrandthuis en het Amsterdam de dubbeltentoonstelling Ferdinand Bol en Govert Flinck: Rembrandts meesterleerlingen. Vanuit de hele wereld komen vele schilderijen, uit musea en particuliere collecties, voor deze dubbeltentoonstelling in Amsterdam samen. Sommige hiervan zijn voor het eerst sinds de 17e eeuw weer terug in onze hoofdstad. In de tentoonstelling wordt het meesterschap van Ferdinand Bol en Govert Flinck in de zeventiende eeuw op twee locaties uitgediept die complementair zijn aan elkaar: opleiding bij Rembrandt versus zelfstandigheid op de kunstmarkt.

Krijg je geen genoeg? Lees verder in onze tentoonstellingscatalogus ‘Ferdinand Bol en Govert Flinck: Rembrandts meesterleerlingen.’

Recente berichten

Geef een reactie