in Niet gecategoriseerd

Elke week lichten we op onze blog een kunstwerk uit dat tot de collectie van Museum Het Rembrandthuis behoort, of momenteel in het museum te zien is. Vandaag willen we graag dit kunstwerk delen, dat momenteel te zien is in onze tentoonstelling Ferdinand Bol en Govert Flinck: Rembrandts meesterleerlingen: Govert Flinck, Oude man met baard,1650 (privécollectie).

Tronies zijn anonieme koppen die geen portretten of delen van historiestukken zijn. Veelal gaat het om gezichten van oude mensen, waarvan de plooien en rimpels – vergelijkbaar met de verschillende texturen van kleding – de kunstenaar voor een schilderachtige uitdaging stelden. Daarenboven worden de figuren vaak ten tonele gevoerd in een voor portretschilderkunst ongebruikelijke dramatische belichting, zoals die wél in de historieschilderkunst voorkomt.

Tronies kunnen daarom boven alles als verbeelding van specifieke betekenissen gezien worden – bijvoorbeeld als zinspeling op de jeugd of de ouderdom, de wijsheid of de rouw, het geloof of de vergankelijkheid. Op grond van het informele karakter biedt de tronie de schilder tegelijkertijd ook de gelegenheid in een bredere of meer schetsmatigere manier te schilderen en zo zijn eigen meesterschap te tonen. dienden daarom ook als voorbeelden, die door leerlingen in de werkplaats gekopieerd of nagebootst werden – een praktijk die ook in de werkplaats van Rembrandt kon worden aangetroffen.

Flincks Oude man met baard is ook een tronie, een type van een oude man die hij deels aan Rubens heeft ontleend. Het werk is op een schetsmatige manier geschilderd en speelt in op beelden van profeten. Maar omdat de man geen attribuut toont blijft zijn beeltenis die van een anonieme, oude wijze man.

Tot en met 18 februari zie je in Museum Het Rembrandthuis en het Amsterdam de dubbeltentoonstelling Ferdinand Bol en Govert Flinck: Rembrandts meesterleerlingen. Vanuit de hele wereld komen vele schilderijen, uit musea en particuliere collecties, voor deze dubbeltentoonstelling in Amsterdam samen. Sommige hiervan zijn voor het eerst sinds de 17e eeuw weer terug in onze hoofdstad. In de tentoonstelling wordt het meesterschap van Ferdinand Bol en Govert Flinck in de zeventiende eeuw op twee locaties uitgediept die complementair zijn aan elkaar: opleiding bij Rembrandt versus zelfstandigheid op de kunstmarkt.

Krijg je geen genoeg? Lees verder in onze tentoonstellingscatalogus ‘Ferdinand Bol en Govert Flinck: Rembrandts meesterleerlingen.’

Recente berichten

Geef een reactie