in Niet gecategoriseerd

Elke week lichten we op onze blog een kunstwerk uit dat tot de collectie van Museum Het Rembrandthuis behoort, of momenteel in het museum te zien is. Vandaag willen we graag dit kunstwerk delen, dat momenteel te zien is in onze tentoonstelling Ferdinand Bol en Govert Flinck: Rembrandts meesterleerlingen: Ferdinand Bol, De Vaandeldrager, 1636 (British Museum, Londen).

Dit werk kan worden beschouwd als vroeg werk van Bol. Hij tekende het naar voorbeeld van een op dat moment recent schilderij van Rembrandt. Het kopiëren was een middel om werk en stijl van Rembrandt te leren kennen. De tekeningen, die de geschilderde voorstellingen nauwkeurig en uitvoerig weergeven, vormden een uitgangspunt voor eigen, even uitvoerig weergegeven composities.

Een precieze datering van de tekeningen van Bol is vaak moeilijk. Een stilistische ontwikkeling kan  moeilijk worden vastgesteld omdat hij min of meer in de manier van Rembrandt is blijven werken. Tekeningen van Bol die direct door die van Rembrandt zijn geïnspireerd zullen in de jaren dertig zijn gemaakt omdat hij toen toegang had tot de albums waarin Rembrandt zijn tekeningen bewaarde. Na die tijd kon hij nog prenten van Rembrandt die hij in zijn bezit had als voorbeeld nemen en schilderijen die hij van hem kende.

Tot en met 18 februari zie je in Museum Het Rembrandthuis en het Amsterdam de dubbeltentoonstelling Ferdinand Bol en Govert Flinck: Rembrandts meesterleerlingen. Vanuit de hele wereld komen vele schilderijen, uit musea en particuliere collecties, voor deze dubbeltentoonstelling in Amsterdam samen. Sommige hiervan zijn voor het eerst sinds de 17e eeuw weer terug in onze hoofdstad. In de tentoonstelling wordt het meesterschap van Ferdinand Bol en Govert Flinck in de zeventiende eeuw op twee locaties uitgediept die complementair zijn aan elkaar: opleiding bij Rembrandt versus zelfstandigheid op de kunstmarkt.

Meer informatie: https://www.rembrandthuis.nl/verwacht-tentoonstelling-over-ferdinand-bol-en-govert-flinck/

Recente berichten

Geef een reactie