in Niet gecategoriseerd

Elke week lichten we op onze blog een kunstwerk uit dat tot de collectie van Museum Het Rembrandthuis behoort, of momenteel in het museum te zien is. Vandaag willen we graag dit kunstwerk delen, dat momenteel te zien is in onze tentoonstelling Ferdinand Bol en Govert Flinck: Rembrandts meesterleerlingen: Ferdinand Bol, Minervain haar studeervertrek, ca. 1636.

Toen Ferdinand Bol bij Rembrandt kwam werken had hij al een eerste opleiding achter de rug. Het was zijn taak zich de stijl en werkwijze van Rembrandt eigen te maken om op die manier aan de productie te kunnen meewerken. Dit betekende onder meer dat hij de stijl van Rembrandt leerde na te volgen door middel van kopiëren en eigen versies te tekenen van het werk van de meester. Rembrandt maakte tekeningen als oefening ter voorbereiding van zijn schilderijen en prenten, ook tekende hij voorbeeldmateriaal voor medewerkers en leerlingen. Bol tekende tijdens zijn leerperiode verwante onderwerpen en werkte meestal met pen en bruine inkt, ook gecombineerd met penseel in grijs en bruin.

Een precieze datering van de tekeningen van Bol blijkt vaak niet mogelijk. Een stilistische ontwikkeling kan  moeilijk worden vastgesteld omdat hij min of meer in de manier van Rembrandt is blijven werken. Tekeningen van Bol die direct door die van Rembrandt zijn geïnspireerd zullen in de jaren dertig zijn gemaakt omdat hij toen toegang had tot de albums waarin Rembrandt zijn tekeningen bewaarde. Na die tijd kon hij nog prenten van Rembrandt die hij in zijn bezit had als voorbeeld nemen en schilderijen die hij van hem kende. Hoe nauw de contacten van Bol met Rembrandt zijn geweest na hun verblijf bij de meester is moeilijk te bepalen. Wat we wel kunnen vermoeden op basis van het grafische oeuvre van Bol, is dat hij in elk geval tot begin jaren ’50 contact met Rembrandt onderhield. Ook lijkt Bol objecten uit Rembrandts faillissementsboedel te hebben gekocht, eind jaren ’50. Als vroeg werk van Bol zou deze getekende kopie, Minerva in haar studeervertrek, naar het toentertijd recente schilderij van Rembrandt kunnen worden beschouwd.

Vanaf 13 oktober zie je in Museum Het Rembrandthuis en het Amsterdam de dubbeltentoonstelling Ferdinand Bol en Govert Flinck: Rembrandts meesterleerlingen. Vanuit de hele wereld komen vele schilderijen, uit musea en particuliere collecties, voor deze dubbeltentoonstelling in Amsterdam samen. Sommige hiervan zijn voor het eerst sinds de 17de eeuw weer terug in onze hoofdstad. In de tentoonstelling wordt het meesterschap van Ferdinand Bol en Govert Flinck in de zeventiende eeuw op twee locaties uitgediept die complementair zijn aan elkaar: opleiding bij Rembrandt versus zelfstandigheid op de kunstmarkt.

Meer informatie: https://www.rembrandthuis.nl/verwacht-tentoonstelling-over-ferdinand-bol-en-govert-flinck/

Recente berichten

Geef een reactie