In Rembrandts schilderij zit Titus ontspannen in zijn stoel, zijn hand aan zijn kin. Daarmee is dit los geschilderde portret typerend voor Rembrandts omgang met zijn vrienden en familieleden: een informeel en origineel meesterwerk. Het indrukwekkende portret van de 19-jarige zoon van de kunstenaar is het hoogtepunt in de tentoonstelling Rembrandt’s Social Network. Het werk is een bruikleen uit het Baltmore Museum of Art is nooit eerder op een tentoonstelling in Europa getoond. 

In meerdere werken van Rembrandt zien we een charmante jongen met grote ogen, volle lippen, een gladde kaaklijn en een prominente kin. We kunnen de volwassenwording van de jongen volgen via zijn schilderijen uit de jaren 1660 en dankzij een ets uit 1656. Het moet wel de zoon van de kunstenaar zijn: Titus, het kind van Saskia dat in 1641 geboren is op de Jodenbreestraat 4, nu het museum.

Documenten van latere datum tonen een prachtig handschrift, maar geen verwijzing naar een formele opleiding, zoals we die van Rembrandt kennen. Het lijkt erop dat hij als kunstenaar geschoold is bij zijn vader, wat we kunnen opmaken uit enkele werken die in Rembrandts boedelinventaris worden genoemd.

Geen enkel werk kan met zekerheid aan hem worden toegeschreven, en hij zal waarschijnlijk geen serieuze carrière als kunstenaar hebben nagestreefd. In plaats daarvan heeft Titus zich ontplooid tot kunsthandelaar, waarbij hij nauw samenwerkte met zijn vader. Arnold Houbraken sneerde dat Titus de taak toebedeeld had gekregen om zijn vaders prenten te verkopen, en we hebben inderdaad een opmerkelijk document van Titus in actie in Leiden; hij sleepte voor zijn vader, wellicht met iets te veel overtuiging, een opdracht voor een portretets in de wacht.

Het meesterlijke en ontwapenende portret van hem op negentienjarige leeftijd verraadt een vriendelijke, levendige en misschien zelfs praatgrage persoonlijkheid. In 1668 trouwde hij met zijn nicht Magdalena van Loo, maar stierf plotseling en tragisch als gevolg van een ziekte in datzelfde jaar, slechts maanden voor de geboorte van hun dochter Titia.

 

 

Rembrandt, Portret van Titus, ca. 1660, olieverf op doek, 81,5 x 78,5 cm, Baltimore, Museum of Art (The Mary Frick Jacobs Collection). 

Recente berichten