in Niet gecategoriseerd

Rembrandt was niet alleen een gevierd kunstenaar en leermeester, hij was ook een groot verzamelaar van kunst en allerlei inspirerende objecten. Deze bewaarde hij in een speciaal daarvoor ingerichte kamer in zijn huis: de Kunstcaemer. Elke week lichten wij een object uit deze schatkamer uit. Deze week: zijn collectie muziekinstrumenten.

Rembrandt bezat een groot aantal muziekinstrumenten. In 1656 werden in de ‘cleyne Schildercaemer’ aangetroffen: ’33 stucks anticq hantgeweer en blaesinstrumenten’. ’13 stucks soo bambuysen als fluytinstrumenten’, ‘een harp’ en ‘7 snaerinstrumenten’, en in Rembrandts atelier nog een ‘houte trompeth’. Het is moeilijk om op grond van deze weinig specifieke gegevens uit te maken welke muziekinstrumenten precies zijn bedoeld. Onder de snaarinstrumenten bevonden zich waarschijnlijk een of meer exemplaren van een luit en een viola da gamba. Bij de blaasinstrumenten in Rembrandts bezit moet men vooral denken aan houten zinken, zoals een tenorzink of diskantzink De zink wordt bespeeld als een trompet en heeft een zachte klank die lijkt op die van een klarinet. In de zeventiende eeuw werd de zink veel gebruikt om koorzang te begeleiden. De diskantzink was, evenals de basgamba, een geliefd solo-instrument. Daarnaast werden de zink, de luit en de viola da gamba vaak gebruik in ‘consort’ muziek, waarbij meerdere (groepen) instrumenten samen werden bespeeld.

Rembrandt zal de instrumenten vermoedelijk niet hebben gebruikt om zelf te bespelen, maar als attributen voor zijn kunstwerken. Een vroeg voorbeeld hiervan is zijn schilderij De muziekles uit 1626 (Rijksmuseum, Amsterdam). De man links bespeelt een (fantasiemodel) basgamba, terwijl op de voorgrond een luit en een kleinere viola da gamba liggen. De jongeman op de achtergrond houdt een kleine harp vast. De harp is het muziekinstrument dat het meest op schilderijen en prenten van Rembrandt voorkomt, bijvoorbeeld op De bruiloft van Simson en op David in gebed. Het gaat daarbij dikwijls om fantasie-instrumenten, die qua vorm en versiering niet met zeventiende-eeuwse exemplaren overeenkomen.

Recente berichten

Geef een reactie