in Niet gecategoriseerd

Volgens de boedelinventaris bewaarde Rembrandt een grote hoeveelheid zeldzame en kostbare voorwerpen in zijn ‘Kunst Caemer’. Sommige rijke en geleerde burgers hadden zo’n verzameling, maar voor een kunstenaar was het heel uitzonderlijk. Rembrandt gaf er veel geld aan uit. De voorwerpen kwamen uit alle delen van de wereld. Op planken langs de wanden waren ze uitgestald.

De zeldzame voorwerpen waren ofwel door de natuur voortgebracht ofwel door mensenhand gemaakt. Voorbeelden uit de eerste categorie zijn de twee schildpadschilden. Een voorbeeld uit de tweede categorie is het zogenoemde ‘Kassie met medialiën’; een kastje voor het bewaren van munten en penningen.

Rembrandt verzamelde ook een groot aantal gipsen portretbustes van Romeinse keizers en Griekse filosofen. Dat paste bij een historieschilder, die verhalen en gebeurtenissen uit de klassieke oudheid wilde uitbeelden. Bovendien moesten leerlingen als onderdeel van de opleiding gipsen beelden natekenen.

Rembrandt bezat veel schelpen en koralen. Volgens klassieke principes werd de natuur ingedeeld in drie gebieden: dieren, planten en gesteenten. Schelpen, gerekend tot de dieren, waren populair als verzamelobject. Rembrandt heeft schelpen uit zijn verzameling op verschillende kunstwerken afgebeeld.

Het kostbaarste onderdeel van Rembrandts verzameling waren zijn albums met kunstwerken op papier. Hij bezat wel zeventig albums met daarin zo’n 8000 prenten en tekeningen. Zo bezat Rembrandt werk van Nederlandse kunstenaars als Jan Lievens, Maerten van Heemskerck en Lucas van Leyden. Maar hij bezat ook werk van beroemde buitenlandse kunstenaars, zoals Titiaan, Michelangelo en Hans Holbein. Rembrandt gebruikte de prenten en tekeningen bij het onderwijs aan zijn leerlingen, voor zichzelf als inspiratiebron en als handelswaar.

De Kunstcaemer - Museum Het Rembrandthuis Amsterdam

Recente berichten

Geef een reactie