in Niet gecategoriseerd

Na aankomst in Amsterdam woonde Rembrandt als kostganger bij Hendrick Uylenburgh (ca. 1587 – 1661). Het huis van deze beroemde kunsthandelaar stond op de hoek van de Sint-Anthonisbreestraat en de Zwanenburgwal, pal naast het huidige Rembrandthuis. Op deze plek, de huidige Jodenbreestraat 2, staat nu een pand uit 1889, waar café-restaurant The Rembrandt Corner is gevestigd. In de buurt woonden veel andere kunstenaars, waaronder Cornelis van der Voort, Nicolaes Eliasz. Pickenoy, Jan Tengnagel en de historieschilder Pieter Lastman, bij wie Rembrandt op zijn negentiende zes maanden in de leer was geweest.

Hendrick Uylenburgh was één van de belangrijkste kunsthandelaren van zijn tijd. Naast het huidige Rembrandthuis had hij een beroemde schilderswerkplaats, waarvan Rembrandt de leiding kreeg. Via Uylenburgh kwam Rembrandt in contact met andere kunstenaars en met welgestelde burgers die hem opdrachten voor schilderijen gaven. In deze jaren nam zijn productie van schilderijen sterk toe, in het bijzonder die van portretten. Zijn prenten kregen nieuwe onderwerpen, zoals intieme huiselijke inkijkjes en Bijbelse taferelen, en werden sprekender in stijl. Bij Uylenburgh ontmoette Rembrandt ook zijn toekomstige vrouw Saskia, het nichtje van Uylenburgh. Een jaar na Rembrandts ontmoeting met Saskia kwam er een einde aan zijn hechte samenwerking met de kunsthandelaar Uylenburgh. Rembrandt betrok in de loop van dat jaar een mooie huurwoning in de Nieuwe Doelenstraat. In 1639 keerde Rembrandt echter terug naar de Sint-Anthonisbreestraat, nu Jodenbreestraat, toen hij het pand naast dat van Uylenburgh kocht; het huidige Museum Het Rembrandthuis.

Rembrandts Amsterdam: bij Hendrick Uylenburgh thuis

Foto: Hiptripper.com

Recente berichten

Geef een reactie