in Niet gecategoriseerd

In ‘Rembrandt Curated’ plaatsen we een kunstwerk van Rembrandt naast een werk van een andere kunstenaar. De twee werken roepen onderling associaties op, door een gedeeld thema, compositie, kleurpalet, of gewoon een gevoel. De ‘Rembrandt Curated’ van vandaag: Rembrandt, De zondeval van Adam en Eva, 1638 (Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam) en Albrecht Dürer, Adam en Eva, 1504 (Rijksmuseum, Amsterdam).

Rembrandt, De zondeval van Adam en Eva, 1638 (Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam) en Albrecht Dürer, Adam en Eva, 1504 (Rijksmuseum, Amsterdam).

Beide prenten laten ons het Bijbelse verhaal van de zondeval zien. Na de schepping leefden Adam en Eva in het hof van Eden. Aan hun verblijf in het paradijs kwam een einde toen Eva door de slang werd verleid om te eten van de verboden vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad.

Bijbelse thema’s, zowel uit het Oude Testament als uit het Nieuwe Testament nemen in Rembrandts oeuvre een grote plaats in. In zijn Bijbelse prenten baseerde Rembrandt zich op de tekst, maar vooral ook op de beeldtraditie. Rembrandt maakte op een heel vrije manier gebruik van het werk van zijn voorgangers. Dit kende hij goed uit zijn grote prentverzameling, die alleen al meer dan 3000 bladen met Bijbelse onderwerpen bevatte.

Rembrandts ets De zondeval van Adam en Eva uit 1638 laat de twee figuren op zeer realistische wijze zien, als echt blote, niet meer zo jonge mensen. We zien in de boom een slang als een monster met klauwen. Volgens de Bijbel moest het dier pas na de zondeval over de grond kruipend verder leven. Dit motief heeft Rembrandt overgenomen uit een prent van Dürer, die een groot voorbeeld voor hem was.

Hier zien we echter een andere prent van Dürer, die tevens het moment toont waarop Eva de appel van de slang aanneemt. Dürer heeft behalve de slang nog een aantal andere dieren opgenomen, die volgens mogelijkerwijs de vier temperamenten symboliseren. Volgens de leer van de temperamenten kent elk mens vier humeuren, die in het paradijs nog in evenwicht waren, maar door de zondeval verstoord raakten. De opvliegendheid wordt verbeeld door de kat op de voorgrond, de vurigheid door het konijn achter de kat, de onverstoorbaarheid door de os (rechts achter Eva) en de melancholie door de eland die in het midden, achter de boom staat.

Wat zijn jouw gedachten over deze twee kunstwerken? Vormen ze een goed paar? We horen graag wat jij er van vindt!

Recente berichten

Geef een reactie