Transportakte Voor Pieter Claesz Bruijn

Transportakte Voor Pieter Claesz Bruijn bij notaris Henrick Schaeff, Amsterdam, 12 januari 1644

Op huyden den 12de januari 1644 de klok één uren na de noon compareerde voor mij Henrick Schaeff notaris etc etc etc Pieter Claesz Bruijn uit Braziel voor deze West Indische Compagnie gediend hebbende nu weder in de zelve dienst zullen uitvaren op het schip Mauritius voor Bosschieter en de bekende schuldig te wezen aan Dirk van Eps droge gasterij houder binnen deze steden of toonder dezes de sommen van één honderd tien carolus guldes over en ter zaken van verteerde kosten verstrekt en vergeschoten penningen tot uitrusting van behoefte op de reizen en anders te samen begeerende dat daarom hij de gemelde sommen vorderen en ontvangen zal en zulks bestemd werden uit de eerste gereedste gaasje en maand en buit gelden bij hem te bekomen en der over zulks daarop assigneerende en bewijzende […..] sommen toe aan hem op gedragende en sederende transporterende bij deze den voorzegden onder verband des niet temin van zijn persoon en verdere goedere gene uitgezonderd ter submissie en alles oprecht gedaan te Amsterdam ter presentie van Barend Levering kleermaker en Pauls Jansen mede gasterij houder al hier als getuigen en verklaarende hij comparant heel wel te kennen en den zelve te wezen

Pieter Claesz Bruijn

Barend levering kleermaker

Paulus Jans

 

Op huyden den viertiende dito compareerde nog voor mij notarius boven gezegde Pieter Claesz Bruijn uit Braziel bekende boven het bovenstaande transport van één honderd en tien carolus guldes nog aan de zelve Dirk van Eps schuldig te wezen de sommen van twintig der zelve guldes over en ten zaken van verschoten penningen voorstond vangen met asiaties opdracht en de transport item onder verband en de submissie in aller […] als boven ter presentie van Wouter Oordhoorn en Jan Fransen Kooman mijn klerken.