Doopboek Mozes en Aäronkerk

Doopboek Mozes en Aäronkerk, Amsterdam, juli 1645 – december 1681