in Niet gecategoriseerd

Deze week willen we graag een werk uit onze tentoonstelling In de ban van Hercules Segers. Rembrandt en de Modernen met jullie delen: Anna Metz, Het hek, ets, driekleurendruk, 127 x 143 mm, bezit van de kunstenaar.

Anna Metz, Het hek, ets, driekleurendruk, 127 x 143 mm, bezit van de kunstenaar.

Het mysterie dat verborgen ligt in de etsmethoden van de zeventiende-eeuwse kunstenaar Hercules Segers is voor vele kunstenaars aantrekkelijk en uitdagend. Een aantal van hen heeft zich dan ook beziggehouden met het reconstrueren van Segers’ complexe technieken. Hun technische experimenten stimuleerden hen om met eigen inventies te komen en hetgeen zij leerden van Segers in hun eigen werk toe te passen. Grafica Anna Metz (1939) is een van deze kunstenaars.

Metz denkt vanuit de etsplaat zelf – ze creëert de voorstelling direct op de plaat. Hierbij speelt ze bewust met het toeval, doordat er weinig ruimte overblijft voor aanpassingen tijdens het scheppingsproces. Ze laat haar platen soms zo heftig bijten (‘etsen’) dat er gaten in de plaat ontstaan. Ook die sporen van het werkproces geven haar een richting in haar uiteindelijke drukwerk en compositiebepaling. Ze werkt dus met ‘wat de plaat haar geeft’. Metz gebruikt tevens vaak meerdere platen met eenzelfde voorstelling, maar drukt deze voor iedere prent anders. Hierdoor bestaan er geen twee identieke prenten van haar hand – elke prent is uniek, net als de prenten van Segers. Zodra een afdruk geslaagd is, denkt zij alweer aan een nieuw poëtisch landschap.

Met de tentoonstelling In de ban van Hercules Segers. Rembrandt en de Modernen richt Museum Het Rembrandthuis zich op de invloed die Segers heeft uitgeoefend op Rembrandt en kunstenaars uit diens omgeving. Ook wordt de belangrijke rol die Segers heeft gespeeld in de ontwikkeling van moderne en hedendaagse kunstenaars rijkelijk geïllustreerd aan de hand van werk van onder andere Max Ernst, Nicolaes de Staël, en Robert Zandvliet. Deze tentoonstelling is nog tot en met 8 januari 2017 te zien in het Rembrandthuis. Klik hier voor meer informatie.

Recente berichten

Geef een reactie