in Niet gecategoriseerd

Hier zien we Rembrandts ets Christus in de hof van Getsemane uit ca. 1651-1652. Na het laatste avondmaal ging Christus met drie discipelen naar de Olijfberg. Daar bad hij in afzondering tot God om de “beker” (het lijden en de dood die hem stonden te wachten) aan hem voorbij te laten gaan. Een engel verscheen om hem te troosten. Na het gebed ging hij terug naar zijn discipelen, die tot zijn teleurstelling in slaap gevallen waren. In de verte naderen Judas en de hogepriesters om Christus gevangen te nemen.

Deze ets is onderdeel van de tentoonstelling Rembrandt, de etser. Hoogtepunten uit de collectie van het Rembrandthuis. Museum Het Rembrandthuis bezit een van de belangrijkste collecties etsen van Rembrandt ter wereld. Rembrandt heeft ongeveer driehonderd prenten vervaardigd, waarvan een selectie nu te zien in is deze tentoonstelling.

Rembrandt, Christus in de hof van Gethsemane, ca. 1651-1652

Rembrandt, Christus in de hof van Getsemane, ca. 1651-1652. Ets en droge naald, enige staat. Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam.

Recente berichten

Geef een reactie