in BLOG

Inspired by: Rembrandts zelfportretten

Rembrandt blijft boeien – niet alleen tijdens het Rembrandtjaar, nu exact 350 jaar na zijn dood, maar ook in de afgelopen eeuwen. Rembrandts etsen hebben kunstenaars op allerlei manieren geïnspireerd. Daarover gaat de tentoonstelling Inspired by Rembrandt, die van 7 juni tot en met 1 september 2019 te zien is in Museum Het Rembrandthuis.

Voor deze tentoonstelling hebben we een greep uit onze eigen collectie gedaan. Sinds ruim honderd jaar verzamelen wij kunst op papier – de collectie telt inmiddels ruim 4000 prenten. Niet alleen werken van Rembrandt, maar ook kunst van zijn navolgers – zowel die uit zijn eigen tijd, als kunstenaars van nu. De tentoonstelling is opgedeeld in acht thema’s; op onze blog lichten wij telkens een thema uit.

Deze keer: ‘Zelf’.

Rembrandt schilderde en etste een groot aantal zelfportretten. Geen enkele kunstenaar maakte er ooit zóveel. Hij experimenteerde graag met verschillende gezichtsuitdrukkingen en interessante licht-donkercontrasten. En welk model was tenslotte altijd beschikbaar? Zijn geëtste zelfportretten waren destijds verzamelobjecten. Ze bewezen Rembrandts bekwaamheid als kunstenaar. Bovendien bleven zijn zelfportretten altijd met hem verbonden. Horst Jansen etste een hele serie zelfportretten die verwijzen naar Rembrandt. Aandoenlijk is ook Aat Veldhoens zelfportret, turend in de spiegel.

Hollandismus

‘Rembrandt ist mein Gott’, riep een achttiende-eeuwse kunsthandelaar ooit. Geen enkele kunstenaar werd destijds zo vaak nagebootst als Rembrandt. Vooral door Duitse kunstenaars. Imiteren was in de achttiende eeuw doodnormaal. Zo demonstreerden kunstenaars dat ze hun leermeesters doorgrondden. Wel moesten ze een eigen draai geven aan het werk. George Friedrich Schmidt behoorde tot deze ‘Hollandismus’-stroming. Zijn zelfportret is herkenbaar geïnspireerd op een ets van Rembrandt.

George Friedrich Schmidt, Zelfportret aan het raam, 1758, Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam | Installatieshot van de tentoonstelling | Aat Veldhoen, Zelfportret met zakdoek om het hoofd, 1963, Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam.

Recente berichten