in Geen onderdeel van een categorie

Inspired by: Rembrandts scènes uit het leven

Rembrandt blijft boeien – niet alleen tijdens het Rembrandtjaar, nu exact 350 jaar na zijn dood, maar ook in de afgelopen eeuwen. Rembrandts etsen hebben kunstenaars op allerlei manieren geïnspireerd. Daarover gaat de tentoonstelling Inspired by Rembrandt, die van 7 juni tot en met 1 september 2019 te zien is in Museum Het Rembrandthuis.

Voor deze tentoonstelling hebben we een greep uit onze eigen collectie gedaan. Sinds ruim honderd jaar verzamelen wij kunst op papier – de collectie telt inmiddels ruim 4000 prenten. Niet alleen werken van Rembrandt, maar ook kunst van zijn navolgers – zowel die uit zijn eigen tijd, als kunstenaars van nu. De tentoonstelling is opgedeeld in acht thema’s; op onze blog lichten wij telkens een thema uit.

Deze keer: ‘Leven’.

Rembrandt maakte vaak etsjes van het alledaagse leven. Bijvoorbeeld met een lezende jongedame. Het zijn scènes waaruit gevoel spreekt, een zekere intimiteit. Die intimiteit inspireerde ook latere kunstenaars. Zoals een anonieme Rembrandtleerling en Édouard Manet. Ze maakten prenten van hun bekenden en dierbaren.

Geliefde te bed

De echtgenote van Manet ligt er heel negentiende-eeuws bij: op een chaise longue, met omslagdoek en slaapmutsje. Suzanne Leenhoff is herstellende van een ziekte, zoals de titel suggereert. Rembrandt maakte ook dergelijke etsjes van zijn vrouw Saskia. Even klein, schetsmatig en intiem. Manet beeldde Suzanne vaak af. Steeds als stevige vrouw met blozende wangen. Hier ging het duidelijk minder florissant met haar. De ziekte is van haar ingevallen gezicht af te lezen.

Édouard Manet, La convalescente, ca. 1876 – 1884, Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam | Aat Veldhoen, Paring, 1962, Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam | Rembrandt, Lezende vrouw, 1634, Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam.

Recente berichten