in Niet gecategoriseerd

Vorige week lieten we Rembrandts ets van het sterfbed van Maria, moeder van Christus, zien. Voor zijn grote, barokke compositie heeft Rembrandt elementen van zijn compositie ontleend aan een andere beroemde kunstenaar. Onze Fact Friday-vraag was: Weet jij welke kunstenaar?

Het antwoord is: Albrecht Dürer. Het is bekend dat Rembrandt in 1638 een exemplaar van Dürers houtsnede Sterfbed van Maria (1510) op een veiling had gekocht. Vergelijking tussen beide prenten maakt het verschil tussen de gebruikte technieken duidelijk: waar de lijnen van de houtsnede stijf en gestileerd zijn, vertonen de etslijnen een losse en tekenachtige lijnvoering.

Wat de compositie betreft, kunnen we zien dat Rembrandt Maria en de man naast haar bed gespiegeld heeft. Een ander, vrij opmerkelijk verschil is dat Rembrandt Maria een stuk jonger heeft afgebeeld dan Dürer. Verder zien we ook dat Rembrandt een aantal engelen heeft toegevoegd, bovenaan de voorstelling. Hij ontleende dit element aan een andere houtsnede van Dürer: De geboorte van Maria (1501-1505).

Albrecht Dürer was zonder twijfel een van Rembrandts voorbeelden als kunstenaar. Hij heeft zich meermaals door de Duitse kunstenaar laten inspireren, bijvoorbeeld voor zijn ets Adam en Eva uit 1638.

Links: Albrecht Dürer, Sterfbed van Maria, 1510. Houtsnede, Museum Het Rembrandthuis. Rechts: Rembrandt, Sterfbed van Maria, 1639. Ets, Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam.

Links: Albrecht Dürer, Sterfbed van Maria, 1510. Houtsnede, Museum Het Rembrandthuis. Rechts: Rembrandt, Sterfbed van Maria, 1639. Ets, Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam.

Recente berichten

Geef een reactie