in Niet gecategoriseerd

In de 17de eeuw specialiseerden de meeste kunstenaars zich in een specifiek genre, zoals het portret, het stilleven of het landschap. Rembrandt daarentegen ambieerde veelzijdigheid. Daarvan getuigen zijn landschappen, genrevoorstellingen en studies van gewone mensen. Het beheersen van de verschillende genres had hij bovendien nodig voor zijn historiestukken. Een historieschilder moest immers in staat zijn om het uit te beelden verhaal in het juiste decor te plaatsen en passend aan te kleden. Hij werd tevens geacht figuren in allerlei houdingen uit te kunnen beelden. Ook moest hij landschappen kunnen weergeven, evenals voor het onderwerp vereist bijwerk zoals bijvoorbeeld kledingstukken, wapens en keukengerei.

De ets van Rembrandt toont het sterfbed van Maria, moeder van Christus. Het verhaal van de dood van Maria komt niet voor in het Nieuwe Testament, maar stamt uit de apocriefe literatuur. Voor zijn grote, barokke compositie heeft Rembrandt elementen van zijn compositie ontleend aan een andere beroemde kunstenaar. Weet jij welke kunstenaar? We laten het volgende week zien, in het tweede deel van deze Fact Friday!

Rembrandt, Het sterfbed van Maria, 1639. Ets en droge naald, staat II (5), Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam

Rembrandt, Het sterfbed van Maria, 1639. Ets en droge naald, staat II (5), Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam

Recente berichten

Geef een reactie