Ferdinand Bol en Govert Flinck

Twee musea, één gedachte

Vanuit de hele wereld kwamen vele schilderijen, uit musea en particuliere collecties, voor deze dubbeltentoonstelling in Amsterdam samen. Sommige hiervan waren  voor het eerst sinds de 17de eeuw weer terug in onze hoofdstad. In de tentoonstelling werd het meesterschap van Ferdinand Bol en Govert Flinck in de zeventiende eeuw op twee locaties uitgediept die complementair zijn aan elkaar: opleiding bij leermeester Rembrandt versus zelfstandigheid op de kunstmarkt.

Twee musea, één gedachte

Vanuit de hele wereld kwamen vele schilderijen, uit musea en particuliere collecties, voor deze dubbeltentoonstelling in Amsterdam samen. Sommige hiervan zijn voor het eerst sinds de 17de eeuw weer terug in onze hoofdstad. In de tentoonstelling werd het meesterschap van Ferdinand Bol en Govert Flinck in de zeventiende eeuw op twee locaties uitgediept die complementair zijn aan elkaar: opleiding bij leermeester Rembrandt versus zelfstandigheid op de kunstmarkt.

In het Rembrandthuis, de plek waar de leermeester van Ferdinand Bol (1616-1680) en Govert Flinck (1615-1660) bijna twintig jaar heeft gewoond en gewerkt, lag de nadruk op hun leertijd bij Rembrandt. Aan de hand van vele kunstwerken werd de bezoeker meegevoerd naar de jonge jaren van de beginnend schilders en hun opleidingstijd, kort na elkaar, bij Rembrandt.

In het Amsterdam Museum ervaarde de bezoeker dat Bol en Flinck zijn uitgegroeid tot zelfstandige meesters. Geholpen door een zorgvuldig opgebouwd netwerk wisten de ambitieuze schilders door te dringen tot de absolute top van de kunstmarkt. De twee generatiegenoten werden daarmee niet alleen geduchte concurrenten van hun voormalige leermeester, maar ook van elkaar. Zij waren nog tijdens hun leven succesvoller dan Rembrandt.

Twee andere locaties in de stad, het Paleis op de Dam en Museum Van Loon, sloten aan bij de tentoonstelling door in dezelfde periode aandacht aan de twee kunstenaars te schenken. In de Hermitage Amsterdam vond vrijwel gelijktijdig de tentoonstelling Hollandse Meesters uit de Hermitage plaats.

Links: Ferdinand Bol, Zelfportret, leunend op een balustrade, ca. 1647. Doek, 93 x 83,5 cm. Particuliere collectie / Rechts: Govert Flinck, Zelfportret, ca. 1640. Paneel, 59 x 47 cm. Keulen, Wallraf-Richartz-Museum (bruikleen particuliere collectie)

Twee kunstenaars, één leermeester

Bol en Flinck gelden als de twee belangrijkste leerlingen van Rembrandt. Hun indrukwekkende werk wordt wereldwijd bewonderd, straten zijn naar hen vernoemd – en na 350 jaar werden zij met deze tentoonstelling eindelijk uit de schaduw van hun leermeester gehaald. Met imposante portretten en dramatische voorstellingen gebaseerd op de bijbel of de oudheid voorzagen Bol en Flinck in een behoefte van hun opdrachtgevers, waaronder welvarende kooplieden en vertegenwoordigers van de maritieme en politieke macht.

Andere invalshoek

De tentoonstelling is rijk aan verhalen en bood de gelegenheid om het Amsterdamse verhaal van de 17de eeuw vanuit verschillende perspectieven te laten zien. Regisseur en theatermaker Jörgen Tjon A Fong van Urban Myth was uitgenodigd om vanuit zijn rijke theaterervaring en vertelkracht kanten van de 17de eeuw naar voren brengen die vaak niet zichtbaar zijn in schilderijen.

Publicatie

Bij de dubbeltentoonstelling gaf WBooks een rijk geïllustreerd boek uit over het werk en het leven van beide kunstenaars.