Object van de week #63

Hier zien we een mooie landelijke voorstelling door Rembrandt. Het huis tussen de bomen is waarschijnlijk ‘Het Torentje’, een buitenplaats aan de weg naar Amstelveen. Deze ets van Rembrandt is [...]

Rembrandts Kamers: De Kunstcaemer

Volgens de boedelinventaris bewaarde Rembrandt een grote hoeveelheid zeldzame en kostbare voorwerpen in zijn ‘Kunst Caemer’. Sommige rijke en geleerde burgers hadden zo’n verzameling, maar [...]

Object van de week #62

Dit is een gefantaseerde voorstelling van een leeuwenjacht. Opvallend in deze ets zijn de schetsmatige partijen en de hoeveelheid dynamiek en actie. De compositie baseerde Rembrandt gedeeltelijk [...]

Rembrandt op Rijm

‘Mijn boerenkop staat in de lachstand om uw picturale…’ door Chrétien Breukers   Mijn boerenkop staat in de lachstand om uw picturale fijngeslijp. Ik schilder en ik teken en ik ets met heel [...]

Object van de week #61

Tot op de dag van vandaag vormen Rembrandts kleuren, met hun rijk gevarieerde schakering van tinten, een bron van inspiratie voor zowel het publiek als voor de creatieve industrie. Voor de eerste [...]

Object van de week #60

In de zeventiende eeuw diende een historieschilder in staat te zijn historische, mythologische en Bijbelse verhalen op treffende wijze te verbeelden. Dat betekende dat hij de verhalen tot in [...]

Rembrandt Curated 6

Deze week werpen we een blik op twee verbeeldingen van slaap. Links zien we Rembrandts vroege schilderij Slapende oude man, uit 1629. Rembrandt vervaardigde dit werk toen hij nog in Leiden woonde [...]