Object van de week #58

Deze ets toont een scène uit het Nieuwe Testament van de Bijbel. Op zijn tocht door Samaria raakte Christus bij een bron in gesprek met een vrouw. Nadat hij zich bekend had gemaakt als de [...]

Rembrandt op Rijm

  Tijdelijk verblijf (Schemer) door Maarten van den Elzen   als zwart staat voor donker en wij machteloos zijn onderscheid staan aan te brengen in hetgeen ons omringt dan spreken wij [...]

Object van de week #57

Jan Lutma (1584-1669), geboren in het Duitse Emden, stond in 1621 ingeschreven als burger van de stad Amsterdam. Hij was een bekende goud- en zilversmid, die beroemd was om zijn meesterlijke [...]

Rembrandt Curated 5

Rembrandts schilderij toont een weids panorama. Door de veroudering van het schilderij zijn veel details minder goed te onderscheiden, desalniettemin is de sfeer van het schilderij indrukwekkend. [...]

Object van de week #56

Een oude man kijkt peinzend naar beneden. De rimpel in zijn voorhoofd zijn duidelijk te onderscheiden. Met de tegenstelling tussen dichte arceringen aan één kant van het gelaat en een nauwelijks [...]

Rembrandt op Rijm

Koning en harpist, door Stefan George   Harpist: Zoals voor je gelaat je de mantel trok Ontwaardde ik dat je een traan verborg En een, Heer, mij niet welgezind teken. Ook wanneer je heden [...]

page 1 of 2