Rembrandt op Rijm

Zelfportret op jeugdige leeftijd, door Eva Gerlach   Sta je daar. Wat nou. Zien of ik mijn rol van schim volhou? ogen die je dan kent in de jouwe knel, dat je levend bent   als onder [...]

Object van de week #49

Hier zien we Rembrandts ets Christus in de hof van Getsemane uit ca. 1651-1652. Na het laatste avondmaal ging Christus met drie discipelen naar de Olijfberg. Daar bad hij in afzondering tot God [...]

Fact Friday: De blinde Tobit (deel 2)

Vorige week lieten we Rembrandts ets De Blinde Tobit uit 1651 zien. Onze Fact Friday-vraag was: ‘Weet jij in welke ets van Rembrandt de hierop volgende episode wordt afgebeeld?’ Het antwoord is [...]

Object van de week #48

Jan Pynas schilderde dit verhaal mogelijk op basis van een toneelstuk dat in 1603 in Alkmaar werd gepubliceerd. We zien de Griekse arts Hippocrates, die rond 400 voor Christus leefde, in het rood [...]

Fact Friday: De blinde Tobit (deel 1)

De ets van Rembrandt toont een scène uit het apocriefe Bijbelverhaal van Tobit. We zien het moment waarop de oude blinde Tobit zijn zoon Tobias hoort thuiskomen en zich naar de deur spoedt. In [...]

Rembrandt op Rijm

Batseba na het Bad, door Mieke van Baal   Zoveel duister is er, zoveel licht, het trage van hitte, zweet, het onbedwingbare. De hartstocht van een onzichtbare Koning. Overvloedig vlees; [...]

Object van de week #47

In 1634 trouwt Rembrandt met Saskia Uylenburgh. Twee jaar later vervaardigt hij dit schetsblad Het bevat vijf studies van Saskia en, linksboven, een portret van een oudere vrouw. De manier van [...]

Rembrandt Curated 2

Rembrandt heeft zijn tekening van het vrouwelijk naakt krachtig aangezet met rood krijt. Een laag witte gouache onder het krijt geeft de tekening een mooie helderheid en glans. De houding van de [...]

page 1 of 2