Drie lezingen bij Rembrandt thuis

In het kader van de expositie ‘Rembrandt’s Social Network’ organiseert Museum Het Rembrandthuis drie zaterdagmiddag-lezingen. Duik dieper in het leven van Rembrandt: wat gebeurde er achter gesloten deuren, hoe portretteerde hij zijn geliefden, en had Rembrandt eigenlijk wel hobby’s?

Zaterdag 13 april | 13:30 – 14:30 uur | Bij Rembrandt en Saskia over de vloer

De eerste lezing zal worden gegeven door Leonore van Sloten, conservator van Museum Het Rembrandthuis. Zij gaat in op de huwelijksjaren van Saskia en Rembrandt en hun sociale leven. Wie kwam er bij het jonge stel over de vloer? De verschillende huizen van Saskia en Rembrandt, waaronder het huidige museum, zijn het uitgangspunt voor een schets van hun huwelijksleven. Het zijn immers de plekken waar ze lief en leed deelden, en hun familie, vrienden en andere kennissen ontvingen.

Zaterdag 20 april | 13:30 – 14:30 uur | Rembrandts portretten van zijn dierbaren

De tweede lezing zal worden gegeven door Epco Runia, hoofd Collectie van Museum Het Rembrandthuis. Hij zoomt in op Rembrandts verbeelding van zijn dierbaren in zijn portretten.Wie in Rembrandts oeuvre zoekt naar de gezichten van familieleden en vrienden, komt al snel op een lijst van meer dan dertig schilderijen, met onder andere vijf schilderijen van Saskia, zeven werken van Hendrickje en zelfs acht kunstwerken van zijn zoon Titus. Het is een uitzonderlijk fenomeen in de zeventiende eeuw: een kunstenaar die zijn vrienden en dierbaren zo vaak heeft vastgelegd en meestal ook nog op een heel informele, intieme manier. Waarom maakte hij deze schilderijen? En wat vertellen ze over Rembrandts omgang met de mensen uit zijn privésfeer?

Zaterdag 11 mei | 13:30 – 14:30 uur | Wandelen met Rembrandt

De laatste lezing van deze reeks zal worden gegeven door David de Witt, senior conservator van Museum Het Rembrandthuis. Hij vertelt over Rembrandts grootste (en mogelijke enige) hobby: wandelen. Maar ook in zijn vrije tijd kon de artistieke Rembrandt zich niet beheersen; hij nam meestal wat tekenspullen mee en onderweg tekende en etste hij het landschap. Het was geen solitaire bezigheid voor hem. Hij deelde zijn hobby met vrienden als kunstkenner Jan Six en zijn kunstenaarsvrienden, die ook tekeningen en etsen maakten.

Na afloop van de lezingen kunt u in de voetsporen van Rembrandt treden, terwijl u door de kamers van zijn woonhuis en atelier loopt. Ook kunt u de tentoonstelling ‘Rembrandt’s Social Network’ bezoeken.

Praktische informatie

Toegang is gratis na aankoop van een museumticket.

De lezing vindt plaats op de 4e etage van het museum, bereikbaar met een lift.

Aanmelden: mail naar educatie@rembrandthuis.nl